Zaujímavé aktivity v ŠKD pri ZŠ Konštantínova

<p>Motto nášho ŠKD znie: „Lúke vdýchnu život kvety,
škole šťastné a tvorivé deti.“ Vychovávateľky vo všetkých štyroch
oddeleniach sa ho snažia napĺňať každé popoludnie. Pripravujú žiakom
rôznorodé aktivity, ktoré im umožňujú zmysluplne tráviť čas po
vyučovaní.

<p>V septembri sa v priestoroch ŠKD konala zoznamovacia diskotéka pre
našich malých prvákov. žiaci 1. A a 1. B sa na úvod predstavili svojim
starším spolužiakom. Prváčikovia mali trochu trému, ale tá z nich po
úvodnom disco kole postupne opadla. Deti sa výborne zabávali a niektoré
disco hity si aj spoločne zaspievali. Rozžiarené oči detí svedčili o tom,
že sa diskotéka vydarila. Zábavné popoludnie vystriedalo popoludnie
strávené v mestskej knižnici, kde sa deti oboznámili s novými knihami, a
tiež s tým ako sa vypožičiavajú. žiaci inšpirovaní zaujímavými
knihami sa potom v škole zahrali na spisovateľov a ilustrátorov. V priebehu
septembra zhotovovali v ŠKD svoje vlastné knihy. Kresbičky dopĺňali
príbehom, ktorý si sami vymysleli. Výsledkom ich tvorivosti boli zaujímavé
dielka, ktoré boli ocenené diplomom a vecnou cenou. Prvenstvo získal Maroš
Klocek, na druhom mieste sa umiestnil Filip Bodnár a tretie miesto patrilo
Márii Smetankovej. Ostatní žiaci získali za svoju usilovnú prácu sladkú
odmenu.
V októbri sa žiaci aktívne zapojili do akcie s názvom „Deň jablka“.
Najskôr si doplnili vedomosti o význame jablka pre zdravie človeka.
Dozvedeli sa, že jablko obsahuje veľa vlákniny, minerálov, antioxidantov a
vitamínu C, ktoré znižujú riziko rôznych ochorení. žiaci si poznatky
o význame jablka overili vo vedomostnom kvíze a svoju tvorivosť uplatnili
pri jeho výtvarnom stvárnení. Na záver si žiaci zasúťažili pri jablkovom
tanci.
V posledný októbrový týždeň sa deti navštevujúce ŠKD vyšantili
s ďalším jesenným symbolom – šarkanom. Tento krát sa nesúťažilo,
ale voľne pobehovalo. žiaci mali veľkú radosť z toho, že vietor fúka tak
ako má, a že ich šarkany poslúchajú. Všetci s napätím sledovali, ktorý
šarkan vyletí najvyššie, ktorý vydrží najdlhšie lietať.
žiaci sa v októbri zúčastnili na besede „Rešpektujeme sa“ so školskou
psychologičkou. Beseda bola zameraná na prevenciu agresívneho správania a
šikanovania. žiaci rozdelení do skupín podľa veku sa aktívne zapájali do
psychohier a úloh, ktoré pre nich pripravila školská psychologička.
V rôznych modelových situáciách si deti vyskúšali ako správne riešiť
konflikt. Hry boli zamerané aj na rozvoj empatie, aby deti boli schopné
vcítiť sa do pozície toho komu je ubližované. Pri nácviku rolových hier
sa deti naučili ako postupovať pri šikanovaní a ako by sa mohli ako
kolektív ubrániť. Tieto aktivity majú význam aj na rozvoj a zocelenie
kolektívu a taktiež na vlastné sebapoznanie. Väčšina aktivít prebiehala
hravou a zábavnou formou.
žiaci sa už tešia na ďalšie zaujímavé popoludnia, ktoré im
vychovávateľky pripravujú na nasledujúce obdobie.
ŠKD pri ZŠ Konštantínova

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter