Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavá beseda

<p>V ZŠ Vyšná Olšava sa dňa 4.februára uskutočnila beseda o II.
svetovej vojne.<br>
Prišiel k nám p. Peter Kasarda, člen Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a Klubu českého pohraničia a p. Skubanová. Priblížili nám
ťažký život vo vojne, ktorý zažili ako deti. Teta Skubanová nám
zaujímavo porozprávala ako sa žilo v čase, keď museli opustiť svoje
domovy. Veľmi nás zaujali aj vyznamenania uja Kasardu a fotografie, ktoré
nám ukázal. Boli sme prekvapení z odpovedí na naše zvedavé otázky:
„Aké ste mali hračky?“… „Čo ste jedli?“… „Ako bolo
v škole?“<br>
Zistili sme, že v dnešnej dobe je veľa vecí samozrejmých a málo si ich
vážime.<br>
<strong>žiaci ZŠ Vyšná Olšava</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-beseda-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-beseda-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-beseda-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-beseda-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter