Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zástupcovia OVB Allfinanz Slovensko odovzdali notebook SOŠE v Stropkove

SOŠ elektrotechnická v Stropkove sa v minulom školskom roku
prostredníctvom ankety, v ktorej študenti 4. ročníkov odpovedali na
otázky tykajúce sa finančnej gramotnosti a pracovných príležitosti,
zapojila do súťaže o notebooky značky Lenovo. Súťaž organizovala
Allianz – Slovenská d. s. s. v spolupráci s najväčšou
sprostredkovateľskou spoločnosťou na Slovensku OVB Allfinanz Slovensko. SOŠ
elektrotechnická v Stropkove sa zaradila medzi 9 úspešných stredných
škôl na Slovensku, ktoré získali v danej súťaži notebook. Dňa
29. 11. 2018 SOŠ elektrotechnickú v Stropkove navštívili zástupcovia
spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko – Mgr. Jozef Vaško a Marián Sahajda,
ktorí riaditeľovi školy Ing. Petrovi Kuľbagovi slávnostne odovzdali
notebook značky Lenovo od spoločnosti Allianz – Slovenská d. s. s. Pri
vzájomnej debate bola škole ponúknutá možnosť rozšíriť si znalosti
z oblasti finančnej gramotnosti nielen formou prednášok, ale aj praktickou
formou, kde pomocou doskovej hry Finančná sloboda si nielen učitelia, ale aj
žiaci, budú môcť rozšíriť svoje vedomosti v oblasti finančnej
gramotnosti, čo im určite pomôže lepšie spravovať svoje financie do
budúcna v reálnom živote.
SOŠE v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter