Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zasaď si svoj strom

Pri príležitosti Dňa Zeme
22. 4. 2010 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Mlynská Stropkov
sa rozhodlo zaviesť tradíciu pre žiakov prvého ročníka vysádzania
stromčekov každou triedou pod názvom „Zasaď si svoj strom“. Vysadený
stromček títo žiaci budú ošetrovať až do ukončenia školskej
dochádzky.

Pri tejto príležitosti im Ing. Marta Kačmárová vysvetlila význam
stromov na Zemi pre tvorbu kyslíka, vytvárania príjemného prostredia pre
oddych a rekreáciu a ozdravovania prostredia pohlcovaním škodlivého oxidu
uhličitého, ako aj správny spôsob vysádzania a ošetrovania stromčekov.
Po úvodných slovách sa pustili do sadenia stromčekov smreka obyčajného
samotní žiaci za výdatnej pomoci pána školníka. Najprv si svoj stromček
zasadila I. A trieda pod vedením triednej učiteľky Mgr. Anny Knežovej a
potom I. B trieda s triednou učiteľkou Mgr. Evou Flešárovou. Po zasadení
si k stromčeku upevnili ceduľku s označením triedy a školského roka.
Akciu podporil svojou prítomnosťou aj p. riaditeľ Ing. Michal Jancura.
Takýmto spôsobom chce škola naučiť žiakov poznávať a chrániť prírodu
a svoje životné prostredie.
Ing. Marta Kačmárová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter