Zasaď si svoj strom

<p>Už tretí rok udržiavajú v ZŠ na Mlynskej pri príležitosti
Dňa Zeme tradíciu vysádzania stromčekov pre žiakov prvého
ročníka pod názvom „Zasaď si svoj strom“. O vysadený
stromček sa títo žiaci starajú až do ukončenia svojej školskej
dochádzky. Tento rok takto v piatok 20. apríla
2012
pribudli na škole 3 nové stromčeky v rámci netradičného
spôsobu vyučovania.

<p>Pri tejto príležitosti im koordinátorka tejto akcie Ing. Marta
Kačmárová vysvetlila význam stromov na Zemi pre tvorbu kyslíka, vytvárania
príjemného prostredia pre oddych a rekreáciu a ozdravovania prostredia
pohlcovaním škodlivého oxidu uhličitého, ako aj správny spôsob
vysádzania a ošetrovania stromčekov.
Po úvodných slovách sa prváčikovia spolu so svojimi triednymi učiteľmi
pustili s veľkou chuťou do vysádzania stromčekov smreka obyčajného.
Najprv si svoj stromček zasadila I. A trieda pod vedením triednej učiteľky
Mgr. Dariny Mydlovej, následne I. B s výdatnou pomocou triednej učiteľky
Mgr. Slávky Olčákovej a nakoniec tretí stromček zasadila I. C s triednou
učiteľkou Mgr. Auréliou Vidiščákovou. Po skončení sadenia sa každá
trieda s veľkou radosťou a s pocitom dobre vykonanej práce odfotila pri
svojich stromčekoch.
Týmto spôsobom na škole už pribudlo 7 nových stromčekov a okrem toho
takto škola učí žiakov poznávať a chrániť prírodu a svoje životné
prostredie a taktiež ich vedie k pozitívnemu vzťahu k práci.
Ing. Marta Kačmárová

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter