Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zasaď si svoj strom

<p>Už tretí rok udržiavajú v ZŠ na Mlynskej pri príležitosti
Dňa Zeme tradíciu vysádzania stromčekov pre žiakov prvého
ročníka pod názvom „Zasaď si svoj strom“. O vysadený
stromček sa títo žiaci starajú až do ukončenia svojej školskej
dochádzky. Tento rok takto v piatok 20. apríla
2012
pribudli na škole 3 nové stromčeky v rámci netradičného
spôsobu vyučovania.

<p>Pri tejto príležitosti im koordinátorka tejto akcie Ing. Marta
Kačmárová vysvetlila význam stromov na Zemi pre tvorbu kyslíka, vytvárania
príjemného prostredia pre oddych a rekreáciu a ozdravovania prostredia
pohlcovaním škodlivého oxidu uhličitého, ako aj správny spôsob
vysádzania a ošetrovania stromčekov.
Po úvodných slovách sa prváčikovia spolu so svojimi triednymi učiteľmi
pustili s veľkou chuťou do vysádzania stromčekov smreka obyčajného.
Najprv si svoj stromček zasadila I. A trieda pod vedením triednej učiteľky
Mgr. Dariny Mydlovej, následne I. B s výdatnou pomocou triednej učiteľky
Mgr. Slávky Olčákovej a nakoniec tretí stromček zasadila I. C s triednou
učiteľkou Mgr. Auréliou Vidiščákovou. Po skončení sadenia sa každá
trieda s veľkou radosťou a s pocitom dobre vykonanej práce odfotila pri
svojich stromčekoch.
Týmto spôsobom na škole už pribudlo 7 nových stromčekov a okrem toho
takto škola učí žiakov poznávať a chrániť prírodu a svoje životné
prostredie a taktiež ich vedie k pozitívnemu vzťahu k práci.
Ing. Marta Kačmárová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter