Zápisy do prvých ročníkov ZŠ bez osobnej prítomností detí

Ilustračné foto

Minister školstva, vedy, výskumu a športu mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Mimoriadne prerušenie sa nevzťahuje sa diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória.

Žiadosti
na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok
2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020 s tým,
že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude
organizovať bez osobnej prítomnosti deti, odporúča sa komunikácia
elektronickou formou, prípadne iným spôsobom v závislosti od
priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom
na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Nebude sa
vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať