Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřiho Mahena
v Brne vyhlásili už 9. ročník projektu „Záložka do knihy spája
školy“. Tento projekt je našou pravidelnou a dlho očakávanou tvorivou
aktivitou spojenou so začiatkom školského roka. Už po slávnostnom otvorení
školského roka boli žiaci zvedaví na hlavnú tému záložky. A tá nás
tento rok veľmi potešila. Boli to: „Rozprávky, bájky a povesti“ a tie
predsa všetky deti zbožňujú. Vždy s napätím čakáme, ktorá škola nám
bude pridelená ako partnerská a aká bude spolupráca s ňou. Tento rok sa
ňou stala Základná škola Beňuš v Banskobystrickom kraji. A tak sme
čítali, rozprávali sme sa o príbehoch a rozprávkových postavách.
Starší žiaci vytvárali záložky na hodinách literatúry a výtvarnej
výchovy, mladší žiaci okrem vyučovania i v školskom klube, kde si
čítali zaujímavé príbehy, čo ich motivovalo k činnosti. Pri výrobe
záložiek žiaci použili rôzne techniky a materiály, záložky vyrábali
s láskou a vierou, že potešia kamarátov partnerskej školy. Každý žiak
sa snažil odovzdať čo najkrajšiu, aby čo najlepšie reprezentoval svoju
triedu a školu. Spolu sme vyrobili 150 záložiek. Ich výroba bola veľkým
oživením vyučovacej hodiny a zároveň aj dôležitým motivačným prvkom
pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Veríme, že naše záložky
rovesníkom z partnerskej školy vyčaria úsmev na tvári vždy, keď otvoria
knihu a budú im pripomínať tajuplnosť prečítaných príbehov.
Mgr. J. Berezná, ZŠ Hrnčiarska

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter