Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základnej škole v Kolbovciach sa darí

<p>Biblická olympiáda má už tradíciu niekoľko rokov. Cieľom tejto
súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe
spoznávania biblických postáv a udalostí. Témou tohto roku boli knihy
Svätého písma. V marci sme si otestovali svoje vedomosti v obvodovom kole
v Stropkove. Hoci sa snažili všetci, víťaz mohol byť len jeden. Týmto
víťazným tímom bolo naše družstvo v zložení: K. Konárová, A.
Stašová, K. Dudiňaková. Hrial nás príjemný pocit, že sme postúpili na
krajské kolo, ktoré sa konalo v apríli v Prešove. Stretli sa tam
vyrovnané tímy a to, že sme vyhrali, je dôkazom našej dôkladnej prípravy
pod vedením duchovného otca Mgr. Tarasoviča, ktorý sa s nami stretával aj
vo svojom voľnom čase, aby s nami prebral jednotlivé témy. 22. mája
čaká nás celoslovenské kolo, ktoré bude sa konať v Modre. Veríme, že aj
tu budeme úspešní. Myslíme si, že sme nielen dobre reprezentovali našu
školu, ale že našou najväčšou cenou bolo získanie vedomostí z kníh
Svätého písma a že sme mali možnosť prehĺbiť svoju lásku k Božiemu
Slovu.
red. rada Joty

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter