Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základná škola na Hrnčiarskej oslávila polstoročnicu

Minulý týždeň oslávila najstaršia základná škola v meste 50 rokov
svojej existencie. Jej vznik bol pred polstoročím veľkou udalosťou
v dejinách stropkovského školstva. 1. septembra 1958 slávnostne odovzdali
do užívania novú Jedenásťročnú strednú školu.

Vďaka nezištnej pomoci žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí brigádnicky
vypomáhali pri upratovaní dokončenej novostavby, mohli v školskom roku
1958/59 do školských lavíc zasadnúť prví žiaci. Riaditeľom školy bol
Mikuláš Novotný, funkcie zástupcu sa ujal Eugen Čepeľa. V deň začiatku
školského roku sa rodičia, učitelia a žiaci zišli pri starej JSŠ a
manifestačne v sprievode pochodovali ulicami Stropkova až k novej škole.
Slávnostný prejav vtedy predniesol Michal Rusnák, žiak Viliam Čerňanský
zarecitoval báseň pod názvom Slovensko. Za novostavbu sa za žiakov
poďakovala Magda Kočisová, za rodičov p. Ščepánik. Toľko v krátkosti
z histórie vzniku školy. Na úvod osláv sa vzácnym hosťom, ale aj
pedagógom, prihovorila riaditeľka ZŠ na Hrnčiarskej ulici Katarína
Smaržíková. „Život školy sa podobá životu človeka. Ako
človek, tak aj škola má svoj zrod, detstvo, mladosť, tvorivé roky,
životné úspechy i neúspechy i svoje jubileá. Každé jubileum, a
zvlášť okrúhle, nás prinúti zastaviť na chvíľu čas a obzrieť sa
dozadu, zaspomínať na uplynulé roky, zamyslieť sa nad tým, čo bolo dobré,
alebo zlé, čo sa splnilo a čo nie. Uplynulo 50 rokov od chvíle, keď sa do
kroniky našej základnej školy začala písať jej história, keď sa
1. septembra 1958 otvorili jej brány, rozozvučal zvonec a žiaci zasadli do
priestranných tried novostavby. Naša škola už 50 rokov učí, vzdeláva a
vychováva. Dáva základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo,
vymyslelo a vytvorilo. Viažu sa k nej najkrajšie spomienky, ktoré ostávajú
na celý život. Možno aj preto sú roky strávené v škole tými, na ktoré
každý človek rád spomína. A spomína tým viac, čím viac toho v škole
zažil, na čom sa podieľal. V histórii školy sa postupne vystriedali
desiatky pedagógov. Boli to skvelí ľudia, ktorí dokázali škole vtlačiť
nezmazateľnú pečať svojej osobnosti, vedeli skĺbiť rozmer vedomostný
s rozmerom ľudským. V hlbokej úcte sa skláňam pred týmito skutočnými
učiteľmi, ktorí boli prísni a spravodliví, dokázali pochopiť detskú
dušu, ale aj potreby školy, k práci pristupovali profesionálne, cítiaci
svoju veľkú zodpovednosť za svoju prácu i za osudy svojich žiakov.
50 rokov našej školy je obdobie naplnené tvorivou prácou pri výchove
mladej generácie. Vychovala stovky úspešných vysokoškolsky
i stredoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí dnes úspešne zastávajú svoje
profesie a pracovné pozície. Mnohí sa vracajú, aby si s nostalgiou a hlavne
s úctou a s rešpektom spomenuli na pekné a nezabudnuteľné obdobie svojho
detstva.“
Po príhovore riaditeľky školy sa slova ujala
štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková,
zástupca rodičov p. Polivčák, ale aj riaditeľ družobnej školy z Poľska.
Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý špeciálne na túto
príležitosť pripravili pedagógovia so žiakmi jubilujúcej školy.
V závere osláv prišlo na rad oceňovanie zamestnancov. Za celoživotnú
výchovno-vzdelávaciu prácu a dlhoročnú riadiacu prácu v základnej škole
boli ocenení Juraj Cimbala, Jozef Čobej, Edita Fedorková, Soňa Špilárová,
Mária Kavková a Terézia Lipinská. Za celoživotnú výchovno-vzdelávaciu
prácu v základnej škole boli ocenení Anna Bodnárová, Anna Dacejová,
Elena Goffová, Jolana Hmurčíková, Ján Kazimír, Anton Križanovský, Anna
Nováková, Tibor Vasilko, Štefan Vrábeľ, Anna Zajarošová a Jozef Iľkiv.
Za celoživotnú pedagogicko-výchovnú činnosť v základnej škole boli
ocenení Viola Smolková, Mária Bockaničová a Margita Cichá. Za
celoživotnú riadiacu prácu školského stravovacieho zariadenia v základnej
škole bola ocenená Jolana Adamová.
Fotografie vo
fotoarchíve

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter