Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Začiatok šk. roka v Lomnom

Po dvojmesačných dňoch oddychu sa žiaci ZŠ s MŠ v Lomnom opäť
vrátili do školských lavíc.

Všetkým žiakov a zamestnancov školy a hlavne prvákov privítal riaditeľ
školy Mgr. A. Skala spolu so starostkou obce p. Ľ. Hospodárovou. Žiakom
popriali veľa chuti do učenia, učiteľom veľa trpezlivosti a pevné zdravie.
Prvýkrát do školských lavíc zasadlo 7 prvákov, ktorým triedna učiteľka
bude pani učiteľka Mgr. Božena Vašutová. Žiaci 9. ročníka prvákov
privítali kvetmi a ostatní potleskom. Čakala na nich rozprávkovo vyzdobená
trieda, šlabikáre, farbičky, maľovanky… Tak hor sa do naberania nových
vedomostí!
ZŠ s MŠ v Lomnom

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter