Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za krásou banských miest

Na posledný májový týždeň si triedne učiteľky 7. ročníka
pripravili pre nás zaujímavý koncoročný výlet. V pondelok skoro ráno sme
sa vydali na dlhú cestu, počas ktorej sme spoznali ďalšie krásy Slovenska.
Cieľom prvého dňa bolo historické mesto Banská Bystrica. Prvou zastávkou
bola podhorská osada Vlkolínec, ktorá je zapísaná v zozname Svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Očarení okolitou prírodou a ľudovou
architektúrou sme porovnávali život v minulosti a dnes a v galérii sme
okrem iného mali možnosť spoznať školské pravidlá, aké mali žiaci
v minulosti. Neskôr naše kroky viedli do metropoly stredného Slovenska –
Banskej Bystrice, kde sme obdivovali historické námestie. Z výšky šikmej
hodinovej veže sme videli aj panorámu mesta i krásu okolitého regiónu.
Nasledovala prehliadka múzea SNP a po krátkom nákupe sme sa ubytovali
v penzióne Čachovo. Po náročnom dni nám dobre padla pripravená večera.
Večer už patril športu, ale aj posedeniu pri ohni. V utorok ráno sme sa
vybrali na prehliadku Harmaneckej kvapľovej jaskyne, ktorá sa nachádza
v nadmorskej výške 821m.n.m. na vrchu Kotolnica. Náročnou túrou sme sa
dostali k jaskyni, ktorá sa nám za odmenu ukázala v celej svojej kráse.
Poobede sme navštívili ďalšie zo slovenských banských miest – Banskú
Štiavnicu. Pri prechádzke sme sa kochali nevšedným čarom tohto mesta,
ktoré je rovnako v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
V závere nášho programu sme sa obliekli do pracovného odevu a v Banskom
múzeu v prírode, v štôlni Bartolomej, sme sa na chvíľu stali baníkmi a
mohli tak vidieť ich ťažkú prácu. Unavení, ale plní zážitkov
i spomienok sme sa šťastne vrátili domov.
Žiaci 7. ročníka ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter