Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z galérie do školy

Na hodinách výtvarnej výchovy sme využili príležitosť komunikovať
s výtvarným dielom slovenských umelcov 20. storočia z projektu Umenie
zblízka, ktoré pripravila Galéria mesta Bratislavy pre žiakov od 10 do
15 rokov.

Formou reprodukcií diel sme sa zoznamovali s dielom a jeho autorom,
spoznávali nové postupy, výtvarné prostriedky a netradičné techniky. Pre
žiakov bola pútavá tvorba samostatného výtvarného diela inšpirovaného
reprodukciami Ester Šimerovej – Martinčekovej Pštros a Kláry Bočkayovej
Rozmachy, kde rozvíjali tvorivé myslenie a zručnosti. Všetky vybrané
reprodukcie z projektu svojím spôsobom hovoria o človeku a jeho svete a
približujú umenie ako dôležitú a atraktívnu oblasť ľudskej činnosti.
Z vytvorených žiackych výtvarných prác je inštalovaná v priestoroch
mestskej knižnice v Stropkove malá výstavka, na ktorú Vás týmto
pozývame. Zaujímavý projekt so sviežimi nápadmi, ktorý priniesol radosť a
potešenie z výtvarnej tvorby.
Mgr. Mária Hybeľová, ZŠ Mlynská ul.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter