Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Významné jubileum

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-01.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Snaha človeka priblížiť sa ku
kráľovstvu krásy prostredníctvom umeleckých činností je známa
z pradávna – cez nákresy na skalách a napodobňovanie spevu vtákov, cez
vytváranie jednoduchých rytmických hudobných nástrojov a rituálne tance.
Mnohé stáročia ľudstvo vytváralo svet, ktorý by umožňoval človeku
zabudnúť na každodennú rutinnú prácu, starosti a povinnosti, svet,
v ktorom by človek mohol byť otvoreným v prejavoch svojich citov a
myšlienok.</p>

<p>Svet umenia – hudba, tanec, výtvarná tvorba a divadelné umenie –
poskytovali človeku práve to čo hľadal. Vznik Ľudovej školy umenia
v Stropkove v roku 1964 bol výsledkom úsilia jeho obyvateľov stať sa
súčasťou zázračného sveta umenia a krásy. Uplynulé desaťročia boli
naplnené tvorivou prácou pedagogického kolektívu školy a jej žiakov,
smerovanou na vytváranie umeleckých odborov a umeleckých telies, na
obohacovanie kultúrno-spoločenského života v našom meste a okolí.
V súčasnosti Základná umelecká škola Františka Veselého poskytuje
žiakom základné umelecké vzdelávanie. Je to moderná umelecká škola, kde
sa venuje osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a
individuálnym schopnostiam v niektorom zo študijných odborov, čím mu
umožňuje pripraviť sa na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa.
Vyučovanie prebieha v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom,
tanečnom a literárno-dramatickom. V škole pôsobí spevácky zbor Maľovaný
svet, komorný spevácky súbor, akordeónový súbor folklórny súbor,
ľudová hudba a školský orchester. V školskom roku 2014 / 2015 Základná
umelecká škola Františka Veselého v Stropkove oslavuje 50. výročie
svojho vzniku. Vyvrcholením osláv významného jubilea sa stal veľkolepý
slávnostný koncert, ktorý sa uskutočnil 28. mája tohto roku v divadelnej
sále novozrekonštruovaného Kultúrneho strediska v Stropkove. Pedagógovia
spolu so svojimi žiakmi predviedli verejnosti množstvo hodnotných umeleckých
čísiel, tanečných kreácií a výtvarných prác, čím preukázali vysokú
profesionálnu úroveň vyučovania a starostlivosti o talentovanú mládež
v meste Stropkov. Koncertu sa zúčastnili žiaci Mgr. Natálii Čepovej,
Drahomíry Staškovej, Daniela Hica DiS. art, Mgr. Miroslava Nováka, Júliusa
Illeša ml., Bc. Veroniky Mrázovej, Michaely Rejdovjanovej, Jaroslava Baláža,
Mgr. Simony Petričkovej, Márii Sopkovej, speváčky zbor pod vedením Ľudmily
Jakubčovej, Mgr. Tomáš Jakubčo, Mgr. Zdenka Petriľaková, Jaroslav Baláž,
trio Mgr. Natália Čepová, Július Illeš ml., Mgr. Miroslav Novák, ľudová
hudba a školský orchester pod taktovkou Daniela Hica DiS. art. Úlohu
moderátorky prevzala úspešná absolventka Základnej umeleckej školy
Františka Veselého v Stropkove Michaela Donnerová. Scenár a réžiu
slávnostného koncertu pripravila zástupkyňa riaditeľky Základnej umeleckej
školy F. Veselého v Stropkove Mgr. Natália Čepová. Poďakovanie patrí
pracovníkom Kultúrneho strediska v Stropkove za technickú pomoc
v realizácii koncertu, kvetinárstvu Orchidea – Zuzane Michrinovej za
kvetinovú výzdobu podujatia, reštaurácii Delta – Jaroslavovi
Krajkovičovi, pekárni Bokša, pekárni Šandal. Osobitné poďakovanie patrí
vedeniu, pedagógom a žiakom Hotelovej akadémie zo Spojenej školy vo
Svidníku za prípravu slávnostnej recepcie.<br>
<strong>ZUŠ F. Veselého v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-zus-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter