Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výtvarníci ZUŠ pokračujú v tradícii workshopov

Popri kresbe, maľbe a grafike si v spolupráci s MDK Rszeszów mohli
mladí výtvarníci ZUŠ F. Veselého spolu s pani uč. Mgr. H. Šakovou
vyskúšať ďalšie netradičné postupy. Po práci s textilom –
batikovanie, prišla na rad ďalšia nová zaujímavá technika – filcovanie
na sucho. Pod vedením skúsenej výtvarníčky Agáty Kwiatovskej pod rukami
šikovných výtvarníčok touto zaujímavou technikou vyrastali myšky,
medvedíky, vtáčikovia, levy a iné zvieratká. Hlavná lektorka workshopu
svojim nekonvenčným prístupom motivovala žiakov k oboznámeniu sa s novou
zaujímavou technikou. V budúcnosti by sme veľmi radi zopakovali tento
úspešný projekt na pôde našej školy, do ktorého by sme chceli zapojiť
širší okruh žiakov, pričom našim cieľom je spestriť a obohatiť ich
kreatívne schopnosti a zručnosti.
-ZUŠ-

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter