Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výtvarníci ZUŠ F. Veselého na medzinárodnom výtvarnom plenéri

„Umenie je cesta, ktorá spája národy…“
V dňoch 9. Až 12.10.2018 sa na Zemplínskej Šírave konal 3. Ročník
medzinárodného umeleckého plenéra Šírava ART 2018. Naše žiačky Šimona
Cichá a Tamara Horňáková ako jediné Stropkovčanky sa zúčastnili tejto
medzinárodnej akcie. Mali možnosť tvoriť pod vedením uznávaných
ukrajinských výtvarníkov, vďaka ktorým získali veľké množstvo nových
poznatkov a inšpirácií. Posledný deň sa konala aj vernisáž mladých
umelcov. Poďakovanie patrí aj pánovi Mgr. Martinovi Horňákovi, ktorý
dievčatá počas celého plenéra sprevádzal. Pre obe naše výtvarníčky to
boli dni plné poznania, nových informácií a zážitkov. Touto cestou sa im
chceme poďakovať, že reprezentovali naše mesto a našu ZUŠ F. Veselého a
zaželať im ešte veľa tvorivých úspechov. Naše poďakovanie patrí MUDr.
Martinovi Jakubovi, podpredsedovi Prešovského samosprávneho kraja, ktorý
oslovil našu školu a umožnil našim žiakom zúčastniť sa tejto akcie.
Miroslava Prusáková, riaditeľka ZUŠ F. Veselého

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter