Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Výsledky súťaže Včelár a včelári očami detí

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo viac ako 225 detí a žiakov
materských a základných škôl mesta a okresu Stropkov. Všetky práce budú
vystavené vo vestibule kultúrneho strediska mesta Stropkov.

Špeciálna kategória:
1. miesto – Jozef Šak,
2. miesto – Radka Bieliková,
3. miesto – Peter Radič (všetci z DDBM Stropkov).
I. kategória:
1. miesto – Katarína Gregorová (MŠ M. slovenskej),
2. miesto – Zuzana Fiľarská (MŠ A. Hlinku),
3. miesto – Stela Balážová (MŠ M. slovenskej).
II. kategória:
1. miesto – Lívia Vaškaninová,
2. miesto – Viola Ternová (obe zo ZUŠ F. Veselého),
3. miesto – Sofia Klebanová (ZŠ Konštantínova),
Cena vedúceho OŠK – Samuel Kopolovec (ZUŠ F. Veselého),
Cena poroty – Veronika Fiľarská (ZUŠ F. Veselého),
Cena predsedu ZO SZV – Veronika Vatehová (CZŠ sv. Petra a Pavla).
III. kategória:
1. miesto – Viktória Harmadová (CZŠ sv. Petra a Pavla),
2. miesto – Dajana Regrutová (ZŠ s MŠ Havaj),
3. miesto – Matúš Kimák (ZŠ Konštantínova),
Cena vedúceho OŠK – Denisa Beriková (ZUŠ F. Veselého),
Cena poroty – Kristína Slivková (ZUŠ F. Veselého),
Cena predsedu ZO SZV – Dominika Bačišinová (ZŠ s MŠ Kolbovce).
IV. kategória:
1. miesto – Lucia Poľaková (Gymnázium),
2. miesto – Milan Fedák (ZŠ s MŠ Bukovce),
3. miesto – Petronela Čaklošová (Gymnázium),
Cena vedúceho OŠK – Klaudia Konárová a Denisa Hudáková (ZŠ s MŠ
Havaj),
Cena poroty – Peter Čonka (CZŠ sv. Petra a Pavla),
Cena predsedu ZO SZV – Lenka Raková (Gymnázium),
Cena predsedu SZV – Matúš Fečko (ZŠ s MŠ Kolbovce).
Výsledky súťaže O najkrajší medovník
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – do 16 rokov a dospelí. V obidvoch
kategóriách bolo po 13 súťažiacich. Do súťaže sa zapojil aj Domov
sociálnych služieb, Rehabilitačné stredisko pre zdravotne ťažko
postihnuté deti, Dom detí Božieho Milosrdenstva Stropkov a kolektív
pedagógov 1. – 4. ročníka pri ZŠ Konštantínova v Stropkove. Na
Stropkovských dňoch medu prezentovali výsledky svojho snaženia aj členovia
kreatívneho kurzu pečenia a zdobenia medovníkov.
I. kategória:
1. miesto – Lenka Madzinová (Stropkov),
2. miesto – Kristína Cipková (ZŠ s MŠ Havaj),
3. miesto – Anton Minka a Dávid Dančo (ZŠ s MŠ Havaj).
II. kategória:
1. miesto – Mgr. Slávka Olčáková (Stropkov),
2. miesto – Anežka Madzinová (Stropkov),
3. miesto – Iveta Čajková (Kučín).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter