Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsledky matematickej súťaže Pytagoriáda

V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej
súťaže Pytagoriáda. Organizátorom 40. ročníka bola ZŠ Konštantínova.
Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti
vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú
dané príklady. Súťaže sa zúčastnilo 135 žiakov z 3. až 8. ročníka
v kategóriách P3, P4, P5, P6, P7, P8.

Úspešní riešitelia okresného kola sú:
P3: 1.miesto – Dávid Blanár
CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov, 2.miesto – Šimon
Gombár
– CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov, 2.miesto –
Filip Savinec – CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov,
3.miesto – Tomáš Bandi – ZŠ s MŠ Havaj
P4: 1.miesto – Urban Miklič
ZŠ Hrnčiarska, Stropkov, 2. miesto – Alexander
Kasarda
– ZŠ Konštantínova, Stropkov, 3. miesto –
Barbora Glusová – ZŠ Mlynská Stropkov
P5: 1. miesto – Matej
Blanár
– CZŠ sv.Petra a Pavla, Stropkov, 2. miesto –
Roman Palidrab – ZŠ Mlynská, Stropkov
P6: 1.miesto – Eduard Hájnik
ZŠ Mlynská, Stropkov
P7: 1. miesto – Juraj Tutko7 –
ZŠ Mlynská, Stropkov, 2. miesto – Šimon
Fatľa
– ZŠ Mlynská, Stropkov, 3.miesto –
Bibiána Jacečková – ZŠ Mlynská, Stropkov,
3.miesto – Adam Mulík – CZŠ sv. Petra a
Pavla
P8: 1.miesto – Benjamín
Bandurič
– ZŠ Konštantínova, Stropkov, 2.miesto –
Silvia Hricová – ZŠ Mlynská , Stropkov,
3.miesto – Lukáš Milan Ivančo – ZŠ Mlynská,
Stropkov.
Všetkým účastníkom Pytagoriády ďakujeme za účasť a
úspešným riešiteľom gratulujeme!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter