Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsledky Celoplošného testovania deviatakov sú už známe

V siedmom tohtoročnom vydaní Spektra sme vás informovali o priebehu
Celoplošného testovania deviatakov, ktoré malo preveriť ich vedomosti
z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Už niekoľko dní sú
známe oficiálne výsledky. Len pre zaujímavosť a lepšiu predstavu
uvádzame, že priemerné percento úspešnosti na Slovensku bolo v matematike
56,3 %, v slovenskom jazyku a literatúre 58,1 %.

V ZŠ na Konštantínovej ulici sa testovania zúčastnilo celkom
59 žiakov. V matematike dosiahla škola priemer 51,9 %, v slovenskom jazyku
a literatúre 49,8 %. V matematike bol najúspešnejší Viliam Jobko, ktorý
dosiahol až 95 % (19 bodov z 20 možných). Najlepšie vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry preukázala Diana Hutňanová, ktorá mala 85%
úspešnosť (17 bodov z 20 možných). Deviataci zo ZŠ na Mlynskej ulici
dosiahli v matematike 61,106 %, v slovenskom jazyku a literatúre 70,636 %.
Tieto výsledky sú vysoko nad celoslovenským priemerom. Až traja
deviataci – Radka Petrišinová, Peter Fedor a Stanislav Motyka boli
v matematike úspešní na 90 %, Natálii Moškovej a Anne Madejovej sa
podarilo dosiahnuť 95 % úspešnosť v slovenskom jazyku a literatúre.
Jednoznačne najúspešnejšou žiačkou školy sa v testovaní deviatakov
stala Radka Petrišinová, ktorá dosiahla v matematike už spomínaných
90 %, presne to isté percento úspešnosti zaznamenala aj zo slovenského
jazyka a literatúry. „Naša škola si veľmi váži snaživé,
zodpovedné a po vzdelaní túžiace deti, a preto aj k ich vyhodnocovaniu
podľa výsledkov, ktoré dosiahli v Celoplošnom testovaní deviatakov,
pristupovala neštandardným spôsobom. Títo žiaci prebrali z rúk riaditeľa
školy svoje potvrdenia o dosiahnutých výsledkoch v predmetoch slovenský
jazyk a literatúra a matematika a tým môžu byť príkladom pre ostatných
žiakov. Najlepší žiaci si zaslúžia náš obdiv i poďakovanie za kladné
zúročenie našej práce. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí
sa podieľali na ich príprave,“
povedala zástupkyňa
riaditeľa ZŠ na ul. Mlynskej Ing. Marta Kačmárová. Deviataci zo ZŠ na
Hrnčiarskej ulici boli v matematike úspešní na 57 %, v slovenskom jazyku
a literatúre na 68,7 %, čím sa v rámci Slovenska taktiež ocitli
v nadpriemernom pásme. V matematike boli najlepší P. Halachan a O. Kimák,
obaja dosiahli 90 %, v slovenskom jazyku a literatúre dosiahla najviac,
presne 85 %, K. Škreptáčová. „Ako škola sme s výsledkami
veľmi spokojní aj napriek náročnosti testov. Výsledky testovania vo
väčšine zodpovedajú hodnoteniu učiteľov za jednotlivé klasifikačné
obdobia,“
v krátkosti zhodnotila riaditeľka školy Mgr.
Katarína Smaržíková. V CZŠ sv. Petra a Pavla sa testovania zúčastnilo
celkom 25 deviatakov, z toho jeden integrovaný. V matematike dosiahli 52 %,
v slovenskom jazyku a literatúre 57,4 %. Z matematiky bola najúspešnejšia
Petra Vojčeková, ktorá dosiahla 90 %, Magdaléna Šimková excelovala
v slovenskom jazyku a literatúre. Dosiahla taktiež 90 %.
„Z môjho pohľadu boli testy náročnejšie ako
v predchádzajúcich rokoch, náročnosť spočívala hlavne v nedostatku
času na riešenie úloh. Ako slovenčinárke sa mi úlohy zo SJ páčili,
pretože zodpovedajú novým trendom vzdelávania a dokážu otestovať tvorivé
myslenie a zručnosti žiakov , nezodpovedajú však súčasným učebným
osnovám,“
uviedla vo svojom stanovisku riaditeľka CZŠ Mgr.
Mária Karašinská.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter