Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výlet v skanzene

<p>Dňa 12.9.2012 sa deti z Domu detí Božieho milosrdenstva v rámci
prebiehajúceho projektu „Vŕť sa, kolovrátok vŕť“ podporeného
Nadáciou pre deti Slovenska z finančného fondu Hodina deťom a aktivity
Návraty k tradíciám zúčastnili návštevy Skanzenu vo Svidníku.

<p>V skanzene mohli deti vidieť zozbierané a zrekonštruované obydlia ľudí
z tohto regiónu, hospodárske budovy, stodoly, vodný mlyn a vodnú pílu,
drevenú cerkev, vyskúšať si rozozvučať zvon v starej zvonici, obhliadnuť
staré hasičské auto, sane či školskú triedu. Zámerom bolo priblížiť
deťom ľudovú tradíciu a slovenskú ľudovú kultúru.
Spolu sme v skanzene prežili krásne dopoludnie spojené i s hrou na
schovávačky a malým piknikom.
Touto cestou sa chceme poďakovať p. Škublíkovej, Dominikovi Rudému a našej
kolegyni Mgr. J. Peľakovej za zabezpečenie dopravy do skanzenu.
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter