Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotili súťaž Vesmír očami detí

<p>V utorok 4. marca sa v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku konalo vyhodnotenie okresného kola súťaže Vesmír očami detí
2014, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.
Do súťaže sa tohto roku prihlásilo 318 žiakov z 25 škôl. Porota
v zložení Viera Vaňková, Katarína Grúsová a Helena Petríková vybrala
v každej z piatich kategórií po päť prác, postupujúcich do
celoslovenského kola:</p>

<p><strong>1. kategória</strong><br>
Alexandra Jakubčová – MŠ Matice slovenskej Stropkov<br>
Bianka Kotuličová – MŠ ul. Ľ. Štúra Svidník<br>
Elena Hrižová – MŠ ul. Ľ. Štúra Svidník<br>
Nella Halajová – MŠ ul. 8. mája Svidník<br>
Antónia Červeňáková – MŠ ul.gen. Svobodu Svidník<br>
<strong>2. kategória</strong><br>
Adam Hanák – ZŠ s MŠ Bukovce<br>
Tereza Tavaliková – ZŠ Ladomirová<br>
Karmena Čonková – ZŠ Ladomirová<br>
Ivanka Halčiková – CZŠ sv. Juraja – Svidník<br>
Alexandra Paličková – ZŠ s MŠ Bukovce<br>
<strong>3. kategória</strong><br>
Veronika Stašová – ZŠ Kolbovce<br>
Mišo Hanák – CZŠ sv. Juraja – Svidník<br>
Jakub Oleár – ZŠ ul. 8. mája Svidník<br>
Marek Kleban – ZŠ ul. karpatská Svidník<br>
Bibiána Litecká – ZŠ Mlynská Stropkov<br>
<strong>4. kategória</strong><br>
Renáta Vadocová – ZUŠ Giraltovce<br>
Karin Mária Čekelská – ZUŠ F. Veselého<br>
Simona Nemcová – SZUŠ Stropkov<br>
Natália Hajduková – ZUŠ Svidník<br>
Radka Hašková – SZUŠ Stropkov<br>
<strong>5. kategória</strong><br>
Nancy Lacová – ZUŠ Svidník<br>
Matej Bujdoš – ZUŠ F. Veselého Stropkov<br>
Diána – Viktória Cimbová – SZUŠ Stropkov<br>
Martin Cap – ZUŠ F. Veselého<br>
Patrik Závoda – ZUŠ Svidník</p>

<p>Poďakovanie za vysokú úroveň tohto ročníka patrí okrem samotným
mladým umelcom aj ich učiteľom, taktiež predsedníčke poroty pani Viere
Vaňkovej, ale aj pracovníkom Mestskej knižnice v Stropkove za pomoc pri
organizácii.<br>
V piatok 14. marca o 10.00 hod sa bude vo výstavných priestoroch konať
vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdaním diplomov a cien, na ktoré sú
okrem samotných víťazov a ich učiteľov pozvaní aj všetci prihlásení
autori a široká verejnosť.<br>
Práce účastníkov zo Svidníckeho okresu budú vystavené od piatka
14. marca vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo
Svidníku, stropkovské práce budú vystavené vo vestibule Mestskej knižnice
v Stropkove od pondelka 17. marca.<br>
<strong>-db-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-03/11-vesmir-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-03/11-vesmir-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter