Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ovocie a zelenina očami detí“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku,
v rámci programu Európskej únie pod názvom „Školské ovocie“,
v mesiaci november 2009 vyhlásil výtvarnú súťaž pre žiakov I. stupňa
základných škôl okresov Svidník a Stropkov pod názvom „Ovocie a zelenina
očami detí“.

Do súťaže sa zapojilo 18 ZŠ z okresov Svidník a Stropkov. Výtvarné
práce boli vystavené v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku od
4.12.2009 do 10.12.2009. Výstava bola sprístupnená širokej verejnosti.
Porota mala pri výbere víťazov veľmi ťažkú úlohu, vzhľadom na fakt, že
všetky výtvarné práce boli veľmi pekné a prezentovali fantáziu detí.
Z doručených výtvarných prác bolo vybraných osem, ktorých tvorcovia
budú odmenení. V mene RÚVZ vo Svidníku by sme radi všetkým zúčastneným
deťom vyjadrili poďakovanie za účasť vo výtvarnej súťaži. Už teraz sa
tešíme na ďalšiu súťaž a na ďalšie kresby.
Ocenení autori prác:
I. miesto: Viktória Mikulová, 4. ročník, ZŠ Giraltovce, Žiaci 3.B, ZŠ
ul. 8. mája Svidník
II. miesto: Katarína Marcinovová, ZŠ ul. Hrnčiarska
Stropkov, Júlia Kravčuková, 3. ročník, ZŠ Vyšný Orlík
III. miesto: Kristína Vajdová, 3. ročník, ZŠ Kalnište, Veronika
Vatehová,
3. ročník, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
Cena poroty: Soňa Babinská, 4. ročník, ZŠ Chotča
Cena za originálny nápad: Žiaci 1. a 2. ročníka, ZŠ Mestisko
OPZ RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter