Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí

<p>V piatok 8. marca sa v priestoroch Podduklianského osvetového strediska
vo Svidníku konalo vyhodnotenie astronomickej výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí 2013“. V tomto roku sa do súťaže zapojilo celkovo 264 prác
z materských, základných a umeleckých škôl v okresoch Svidník a
Stropkov. Porota v zložení Ing arch. Pavel Mochnacký, PhDr. Nadežda
Varcholová, Viera Vaňková a Katarína Grúsová vybrala v každej
z kategórií 5 najlepších prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola
v Hurbanove:

<p>1. kategória: Polivková Mirka, MŠ ul. Matice Slovenskej
Stropkov, Siváková Katarína, MŠ ul. Ľ.Štúra Svidník, Kačmár Tomáš,
MŠ Šarišský Štiavnik, Bačová Zuzana, MŠ ul. Gen. Svobodu Svidník,
Gombár Martin, MŠ ul. A.Hlinku Stropkov
2. kategória: Kuriľák Matúš, ZŠ ul. 8. mája Svidník,
Karala Slavomír, ZŠ Kružľová, Halušková Michaela, ZŠ Kružľová, Majda
Mikuláš, Cirkevná ZŠ Sv. Juraja Svidník, Harmadová Klaudia, Cirkevná ZŠ
Sv. Petra a Pavla Stropkov
3. kategória: Široká Radana, ZŠ ul. Mlynská Stropkov,
Millá Jaroslava, ZŠ ul. Komenského Svidník, Lipinský Sebastián, Cirkevná
ZŠ Sv.Juraja Svidník, Juhás Adrián, ZŠ ul. 8. mája Svidník, Siváková
Kristína, ZŠ Kružľová
4. kategória: Sičáková Júlia, ZUŠ Svidník, Mindeková
Ivana, ZUŠ Svidník, Haninčík Tomáš, ZUŠ Svidník, Rímová Michaela, ZUŠ
Svidník, Lorin Amir, ZUŠ Svidník
5. kategória: Stoláriková Daniela, ZUŠ F.Veselého
Stropkov, Prokopová Dorota, ZUŠ Svidník, Čurillová Daniela, ZUŠ
F.Veselého Stropkov, Holodňáková Klára, ZUŠ Svidník, želinská Denisa,
ZUŠ F.Veselého Stropkov.
Porota ocenila vysokú úroveň všetkých prác. Víťazom srdečne
blahoželáme.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter