Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie súťaže Polícia očami detí

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom policajného zboru vo Svidníku, vyhodnotili odbornou porotou
výtvarné práce súťaže „Polícia, kriminalita a drogy
očami detí“.

Do súťaže sa zapojilo 10 ZŠ so 85 výtvarnými prácami. Odborná
porota vyhodnotila práce v II. a III. kategórii nasledovne.

II. kategória:
1. miesto: Diana Surgentová – ZŠ Svidník, Karpatská,
Simona Šamková – ZŠ Stropkov, Hrnčiarska,
2. miesto: Sara Tomková – ZŠ Stropkov, Mlynská,
Angelika Pelecháčová – ZŠ Stropkov, Hrnčiarska,
Anna Kotuličová – ZŠ Svidník, 8. mája,
3. miesto: K. Sakarová – ZŠ Stropkov, Mlynská,
Martina Michalková – ZŠ Stropkov, Hrnčiarska,
Cena poroty: Ernest Cina – ZŠ Medzilaborce

III. kategória:
1. miesto: Bernadeta Holoďáková – ZŠ Kračúnovce,
Denis Krempasky – ZŠ Stropkov, Mlynská, Karin
Paligová
– ZŠ Svidník, Komenského,
2. miesto: Diana Ivanová – ZŠ Stropkov, Konštantínova,
David Fedák – ZŠ Bukovce, Eva
Klebanová
– ZŠ Nižný Mirošov, Kristína
Černegová
– ZŠ Svidník, Karpatská,
3. miesto: Daniela Bakaľárová – ZŠ Kračúnovce,
Kamila Bockaničová – Nižný Mirošov, Ivana
Murdziková
– ZŠ Bukovce,
Cena poroty: Mária Oberstová – ZŠ Svidník, 8. mája,
Katarína Čečková – ZŠ Stropkov, Konštantínová,
Šimon Andrejko – ZŠ Svidník, Komenského

Výtvarné práce budú sprístupnené v priestoroch POS vo Svidníku, kde
si môžete vyzdvihnúť aj ceny. Termín sprístupnenia od: 12. 5. –
23. 5. 2009
Ďakujeme Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru vo Svidníku za
spoluprácu a za poskytnutie cien na vyhodnotenie výtvarnej súťaže.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter