Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie súťaže Európa v škole

149 výtvarných, 23 literárnych a dve multimediálne práce sa uchádzalo
o postup do celoslovenského kola medzinárodného projektu – súťaže
EURÓPA V ŠKOLE v rámci obvodného kola tejto súťaže pre okresy
Medzilaborce a Stropkov.

Vyhodnotenie podujatia sa uskutočnilo 29.februára 2008 v Centre voľného
času v Medzilaborciach, ktoré akciu zabezpečovalo po organizačnej a
odbornej stránke. Mottom v poradí už 55. ročníka súťaže Európa
v škole je „Interkultúrny dialóg“. Úroveň výtvarných prác
posudzovala porota v zložení Mgr. Alexanra Siváková, účiteľka ZUŠ A.
Ljubimova v Medzilaborciach, Bc. Stanislav Protivňák, učiteľ ZSŠ
v Medzilaborciach a Michal Bujdoš, výtvarník, ktorý pôsobí na Mestskom
úrade v Stropkove. Do celoslovenského kola nakoniec postúpilo
10 výtvarných prác od nasledujúcich autorov:
kategória 6 -9 r.: Laura Šoltysová, Katarína Ivančová
(obidve ZUŠ F. Veselého, Stropkov); Petra Holienčiková (ZUŠ A. Ljubimova,
Medzilaborce); Nikola Varcholová (ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce);
kategória 10 – 12 r.: Sofia Siváková, Zuzana Palejová
(obidve ZUŠ A. Ljubimova); Vladimír Havrilec (ZŠ Komenského,
Medzilaborce);
kategória 13 – 15 r.: Michaela Sopková (ZUŠ A.
Ljubimova); Ivana Simčaková (ZUŠ F.Veselého); Miriama Doničová (ZUŠ
A.Ljubimova).
Porota udelila čestné uznania v kategórii 6 – 9 r. Filipovi Belejovi,
Klaudii Komanickej, Alžbete Vrabľovej a Kataríne Sakarovej. V kategórii
10 – 12 r. Simone Dancovej, Olívii Revákovej, Kristíne Belejovej a
Jakubovi Kandričákovi. Literárne práce hodnotila odborná porota
v zložení Mgr.Renáta Ondrášikova, učiteľka ZŠ na ul.Duchnovičova
Medzilaborce, Mgr.Mária Bicková, pracovníčka Pedagogicko-psychologickej
poradne v Stropkove a Mgr. Daniela Hnatková, učiteľka na ZŠ Hrnčiarska
Stropkov. Na postup do celoslovenského kola porota vybrala práce
nasledujúcich autorov: Kategória 6 – 9 r.: Klaudia Komanická, ZŠ s MŠ
Habura, Alexandra Hnatková, ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce; Bibiana
Bujdošová ZŠ Chotča; Juliána Kundrátová, ZŠ Duchnovičova,
Medzilaborce;
Kategória 10 – 12 r. Tomáš Pira, ZŠ s MŠ Habura; Jana Hocková, ZŠ
Hrnčiarska, Stropkov; Anna Huňarová, ZŠ s MŠ Radvaň n/Laborcom;
Kategória 13 – 15 r. Matúš Šoltis, ZŠ s MŠ Bukovce; Dávid Grešlík,
ZŠ s MŠ Bukovce; Matúš Halas, ZŠ s MŠ Habura. O umiestnenie na
celoslovenskom kole sa budú uchádzať aj dve multimediálne práce od autorov
Jana Murdzika zo ZŠs MŠ Bukovce a Gabriela Zajtka zo ZŠ Mlynská Stropkov.
Mgr. Mikuláš Lučkanič

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter