Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Všetko pre zdravie

Tohtoročná prevencia venovaná Európskemu týždňu boja proti drogám
bola na našej škole venovaná Téme -Všetko pre zdravie.

Aktivity, ktorým sa venovali deti i učitelia na I. a II. stupni, boli
zamerané na zdravý životný štýl a pohyb. Žiaci spoločne vytvárali
rôzne plagáty a kresby, v ktorých vyjadrili svoj názor na nebezpečenstvo
akejkoľvek závislosti. Pokračovali sme v 2. ročníku Tanečného
minimaratónu a s našimi prvákmi sme sa pri piesni M. Jaroša Moje telo
naučili jednoduchú choreografiu spoločne s ich triednymi učiteľkami,
vedúcou ZÚ Cvičíme pri hudbe a jej zverenkyňami. Takto sme sa pretancovali
k dobrej nálade a skvelému pocitu, že robíme niečo užitočné pre naše
zdravie.
Koordinátorka prevencie pri ZŠ Mlynská, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter