Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vo víre tanca 2015

<p>Prelom marca a apríla sa v našom regióne niesol v znamení tanca.
Regionálna prehliadka detských tanečných kolektívov a folklórnych súborov
sa tento rok uskutočnila v zrekonštruovanom Dome kultúry vo Svidníku.
Bohaté zastúpenie súťažiacich z okresov Stropkov a Svidník vyplnilo tieto
počasím bláznivé dni dopoludnia hudbou, spevom, ale hlavne tancom, veď
práve o láske k tancu to všetko bolo. Do súťažnej postupovej prehliadky
detských folklórnych súborov organizovanej Podduklianskym osvetovým
strediskom vo Svidníku a mestom Svidník, ktorá sa uskutočnila 31. marca
2015, sa zapojilo aj päť choreografií z okresu Stropkov – DFS Motýlik
pri ZŠ Konštantínová, DTK Mlynček pri ZŠ Mlynská a tri čísla
prihlásili aj Havajčatá z elokovaného pracoviska Havaj SZUŠ v Stropkove.
Odborná porota v zložení Mgr. art. Alena Paulusová (choreografka, tanečná
pedagogička, umelecká vedúca FS Šarišan), Ing. Ladislav Bačinský
(choreograf, scenárista, režisér mnohých scénických programov a
folklórista) a pán Peter Zajac (riaditeľ ZUŠ v Giraltovciach, vedúci
ľudovej hudby FS Topľan a výborný muzikant) sa rozhodla za okres Stropkov na
krajské kolo tejto celoslovenskej súťaže do Raslavíc posunúť DFS Motýlik
s choreografiou „Detské jarné hry“, ktorej autorkou je Mgr. Jana
Burcinová. Druhý deň prehliadky bol venovaný moderným žánrom tanca. Spolu
bolo prihlásených 28 choreografií. Víťazov v troch kategóriách za okres
Stropkov vyberala porota v zložení Adela Forrai (členka tanečného zboru
DJZ v Prešove), Katarína Fečová Dis. Art. (tanečná pedagogička, vedúca
TK Tília) a PhDr. Mária Pajzinková (riaditeľka POS vo Svidníku). Víťazom
prvej kategórie sa stala DTS Motýlie krídla (choreografia: Tik – tak;
autorka: Magdaléna Bačiková), ktorá pôsobí pri ZŠ Konštantínová
v Stropkove. Víťazom kategórie B sa stala ZUŠ F. Veselého (choreografia:
Kočky; autorka Mária Sopková) a medzi najstaršími sa najlepšie predviedli
tanečníci SZUŠ v Stropkove (choreografia: Charleston – dance; autorka:
Tatiana Švačová).<br>
<strong>-mš-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter