Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vlastivedno-prírodovedná exkurzia

V stredu 26. septembra 2018 sa žiaci z 5. – 9. ročníka spoločne
so svojimi vyučujúcimi vybrali do Starej Ľubovne. Našim cieľom bolo dobyť
Ľubovniansky hrad a prezrieť si skanzen ľudovej kultúry pod hradom.
Poučení ako sa máme primerane počasiu obliecť a zbaliť sa na cestu sme
ráno o 7.30 hod. mohli objednaným autobusom vyraziť. Cesta trvala asi 2 a
pol hodiny, ale čaro jesene stálo za výhľady z autobusu. Vystúpili sme na
plánovanom mieste a za doprovodu hradnej hudby sme kráčali na hrad. Na
nádvorí si niektorí žiaci zahrali veľký šach. O pár minút neskôr nás
privítala sprievodkyňa. A naša exkurzia sa mohla začať. Prešli sme skoro
celým hradom. Mohli sme vidieť ako ľudia kedysi na hrade žili a tiež veľa
historických exponátov. Nakoniec sa s nami sprievodkyňa rozlúčila a my sme
vo dvoch skupinách mohli vystúpiť aj na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sme mali
super výhľady na široké okolie, zasnežené Tatry aj Tri koruny
v Pieninách. Po prehliadke hradu sme sa presunuli do skanzenu, ktorý bol
veľmi pekný. Je zaujímavé vidieť ako naši predkovia žili. Keď bol niekto
z nás smädný alebo aj hladný mohol sa občerstviť v Reštaurácii
u grófky Izabely, ktorá bola hneď vedľa skanzenu.
Cesta domov bola veľmi príjemná, spievali sme si, rozprávali sme si
zážitky a objavili sme aj zrúcaniny hradov Plaveč a Zborov. Napriek
prijemnému dňu sme sa všetci tešili domov. Ďakujeme našim učiteľom, že
boli ochotní s nami stráviť tak čarovný jesenný deň.
Alexandra Kretová, Tomáš Kocan, Amália Goroľová, 9. ročník, ZŠ
s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter