Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Víťazom krajského kola technickej olympiády je žiak zo ZŠ Bukovce

Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. –
9. ročníka základných škôl, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov
k tvorivej činnosti. Má dve kategórie (kategória B pre žiakov 5. –
7. ročníka ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre žiakov 8. –
9. ročníka ako súťaž dvojíc).
Okresné kolo tejto olympiády sa uskutočnilo 1. decembra 2016. ZŠ s MŠ
Bukovce sa tejto olympiády tradične zúčastňuje vo všetkých kategóriách,
pretože sa učitelia snažia svojich žiakov vzdelávať nielen
v teoretických predmetoch, ale dôraz kladú aj na výchovy.
V kategórii B sa víťazom okresného kola stal Adrián
Choma.
Na výbornom druhom mieste sa umiestnil Šimon
Harvilko.
Žiaľ, na krajské kolo mohol postúpiť len žiak
z prvého miesta. Krajské kolo sa uskutočnilo 2. februára 2017, konalo sa
v Prešove na fakulte Humanitných a prírodných vied. V kategórii B sa
víťazom krajského kola stal Adrián Choma, žiak
6. ročníka. K svojmu veľkému úspechu sa takto vyjadril:
„Cesta do Prešova bola pre mňa zmesou radosti a nervozity.
Strach a obavy zo mňa spadli až keď som dostal test. Tešil som sa skôr na
praktickú časť, ktorá ma viac zaujíma. Preštudoval som si plán a pustil
som sa do roboty. Pohľad na výhernú cenu – robota ma motivoval. Túžil
som vyhrať, čo sa mi aj podarilo. Už sa teším na budúci rok, možno sa mi
zase podarí niečo vyhrať“.
Srdečne blahoželáme.
-b-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter