Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Víťazom krajského kola technickej olympiády je opäť žiak zo ZŠ Bukovce!

Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. – 9. roč.
základných škôl, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej
činnosti. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi, napr. s drevom,
kovom, plastom a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky či
rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Má dve kategórie (kategória B pre
žiakov 5. – 7. ročníka ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre
žiakov 8. – 9. ročníka ako súťaž dvojíc). ZŠ s MŠ Bukovce sa tejto
olympiády tradične zúčastňuje vo všetkých kategóriách.
V kategórii B sa víťazom okresného kola stal Adrián Choma. Na výbornom
tretom mieste v kategórii A sa umiestnili Oliver Babinský a Zdeněk
Fedák.
Krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 1. februára 2018, sa konalo v Prešove
na Fakulte humanitných a prírodných vied. Podľa priloženého obrázku,
technických výkresov a náradia mali žiaci v jednotlivých kategóriách
zhotoviť vrhač hracej kocky a lietajúci panáčik. V kategórii B sa
víťazom krajského kola stal Adrián Choma, žiak 7. ročníka, ktorý si
diplom a vecnú cenu za prvé miesto prevzal už po druhýkrát.
-lh-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter