Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Víťazné ťaženie gymnazistov

<p>Po decembrovom školskom kole olympiády v anglickom jazyku, sa naši
štyria víťazi predstavili na obvodnom kole, ktoré sa konalo podľa vekových
kategórii na dvoch miestach, a to vo Svidníku, 13.1.2016 a o deň neskôr
v Bardejove. Po náročnom teste, ktorý obsahoval posluchové cvičenie,
gramatické úlohy, cvičenia na slovnú zásobu a čítanie s porozumením
nasledovalo ústne preskúšanie každého súťažiaceho, kde museli po
krátkej príprave vymyslieť príbeh o predloženom obrázku a zhostiť sa
svojej úlohy v dialógu s niektorým členom poroty. Naši najmladší
reprezentanti si odniesli hneď dve miesta. V kategórii 1A sa Gregor Gonos zo
sekundy umiestnil spomedzi 12 súťažiacich na 1. mieste a Barbora
Zakovičová z kvarty medzi 15 žiakmi kategórie 1B, vybojovala v našom
okrese cenné 3. miesto. Za vekovo starších žiakov nás na obvodnom kole
reprezentovali v kategórii 2A Filip Vašš z 1.A, v kategórii 2.B Róbert
Guman zo 4.B a v kategórii 2C2 pre anglofónnych žiakov Caroline Olívia
Cichá z 1.B triedy. Všetci traja sa konkurencii nepoddali a víťazstvom si
tiež zabezpečili postup do krajského kola. Všetkým srdečne blahoželáme a
prajeme rovnako úspešné ťaženie vo februári v Prešove.<br>
<strong>RNDr. Ľudmila Reiterová a Mgr. Ingrid Zakovičová</strong><br>
<strong>učiteľky ANJ</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/05-vitaz-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/05-vitaz-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter