Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vesmír očami detí 2018

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci
s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času
a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2018 už tridsiaty
tretí ročník súťaže „Vesmír očami detí“. Pre okresy Svidník a
Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Spomedzi oslovených
škôl sa do súťaže zapojilo 31 základných, materských a základných
umeleckých škôl s počtom prác 384. Odborná porota v zložení Helena
Petriková, Katarína Grússová, Mgr. Iveta Jureková a predseda Mgr. Vladimír
Makara vybrala v jednotlivých kategóriách po päť rovnocenných prác,
ktoré postupujú na celoslovenské kolo. Porota udelila aj 3 čestne
uznania.
Postupujúci v jednotlivých kategóriách:
1. kategória
Veronika Mikitková, MŠ Ul. Ľ. Štúra Svidník
Karla Nienaber, MŠ Ul. Ľ. Štúra Svidník
Maxim Sokol, MŠ Želmanovce
Jakub Bača, MŠ 8. mája Svidník
Samuel Mikitka, MŠ Ul. gen. Svobodu
2. kategória
Kamilka Korekáčová, ZŠ Hrnčiarska Stropkov
Richard Molnár, ZŠ Kalnište
Tomáš Eliáš, ZŠ Giraltovce
Matej Džurban, ZŠ Ladomirová
Karin Pirščová, ZŠ Ul. karpatská Svidník
3. kategória
Ivana Halčiková, CZŠ sv. Juraja Svidník
Patrik Andrejovský, ZŠ Hrnčiarska Stropkov
Aneta Novotná, SZŠ Giraltovce
Sabína Lechmanová, ZŠ Kračúnovce
Michal Bokšanský, ZŠ Giraltovce
4. kategória
Radoslav Skorčík, ZUŠ Svidník
Emma Padová, ZUŠ F. Veselého Stropkov
Katarína Sčerbová, ZUŠ Svidník
Elizabet Sára Fečusová, ZUŠ Svidník
Jakub Musil, ZUŠ F. Veselého Stropkov
5. kategória
Simona Halušková, ZUŠ Svidník
Rebeka Hybeľová, SZUŠ Stropkov
Natália Jackaninová, ZUŠ Svidník
Barbara Leferovičová, ZUŠ Svidník
Katarína Pusáková, ZUŠ F. Veselého Stropkov
Čestné uznanie poroty
Veronika Pavliková, MŠ Ul. gen. Svobodu
Katarína Čierniková, ZUŠ Svidník
Nikola Halčíková, CZŠ sv. Juraja Svidník
Mgr. Ján Sadiv – hvezdáreň Roztoky

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter