Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Verejná zbierka Hodiny deťom

<p>V piatok 16. novembra sa v uliciach Stropkova, ale aj
celého Slovenska, konala verejná zbierka Hodiny deťom pod názvom
Uličnica. Do tejto zbierky sa zapojila aj nezisková
organizácia Dom detí Božieho milosrdenstva a dobrovoľníci z ABC CVČ
v Stropkove. V tento deň dobrovoľníci s pokladničkami oslovovali darcov,
aby vyzbierali čo najvyššiu sumu, ktorou by pomohli rôznym sociálnym
skupinám detí z celého Slovenska. Z týchto peňazí bol podporený aj
projekt, ktorý v súčasnosti prebieha v Dome detí Božieho milosrdenstva a
ktorý nám umožnil zriadiť v našom zariadení remeselnú tvorivú dielňu,
kde sa klienti venujú hrnčiarstvu a tkaniu.
Chceme sa úprimne poďakovať všetkým darcom, ktorí na túto zbierku
prispeli, a tiež samotným dobrovoľníkom, ktorí sa do zbierky ochotne
zapojili a bez ktorých by sme túto zbierku nemohli zrealizovať.
DDBM, n.o, a ABC CVČ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter