Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veľvyslankyňa Luxemburska v Prahe ocenila študenta SOŠE Stropkov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/26-sose-01.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />V stredu, 10. júna 2015, sa
v záhradných priestoroch luxemburského veľvyslanectva v Prahe
(Apolinářska 9, 128 00 Praha 2) konalo slávnostné odovzdávanie
certifikátov a cien víťazom celoročnej súťaže s časopisom Freundschaft
(<a href=“http://www.freundschaft.cz“>www.freundschaft.cz</a>). Medzi ocenenými
bol aj žiak Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove, Ľubomír
Fečko (3.A), ktorý v kategórii jednotlivci obsadil krásne 2. miesto.</p>

<p>Súťažilo sa, ako tu už bolo spomenuté, s časopisom Freundschaft,
ktorý má dlhú históriu. Už viac než šesťdesiat rokov ho poznajú žiaci
českých, ale i slovenských základných a stredných škôl. Svojím
obsahom, najmä však informáciami nabitými článkami, vhodnými pre
maturantov, množstvom rôznych úloh, cvičení, krížoviek, tajničiek a
samozrejme zaujímavých medzinárodných súťaží skvalitňuje vyučovanie
nemeckého jazyka. Naša škola sa ich zúčastnila už niekoľkokrát, vždy
sme skončili minimálne v prvej desiatke ocenených, no tento rok to bol
mimoriadny úspech. V tomto školskom roku prebehla s uvedeným časopisom
vedomostná súťaž zameraná na nemecky hovoriace krajiny –
Lichtenštajnsko a Luxembursko. Súťaž trvala od septembra 2014 do apríla
2015 a mala osem kôl, z ktorých štyri kolá boli venované Lichtenštajnsku
a štyri Luxembursku. Išlo o techniku čítania s porozumením, s ktorou sa
stretávame aj v maturitných testoch z cudzieho jazyka. žiaci, a aj náš
Ľuboš Fečko, si v každom kole prečítali niekoľko článkov
o príslušnej krajine a na základe získaných informácií zodpovedali
8-10 otázok. Správne odpovede následne doplnili do krížovky.
Z označených písmen potom zostavili určité slovo, ktoré bolo zároveň
kľúčovým slovom v danom kole. Súťažilo sa v dvoch kategóriách –
jednotlivci (čo bol aj náš prípad) a kolektívy. Motiváciou boli
zaujímavé ceny, predovšetkým ale osobné stretnutie s veľvyslankyňou
príslušnej krajiny. Na základe kontroly správnosti odpovedí boli určení
výhercovia v jednotlivých kategóriách a rozdelení do dvoch skupín. Náš
žiak sa ocitol v druhej skupine, ktorá mala slávnostné odovzdávanie cien
na luxemburskom veľvyslanectve v Prahe. Výhercov čakal okrem iného aj
bohatý a zaujímavý program. Ako prvá ich srdečne privítala šéfredaktorka
a vydavateľka časopisu, pani Mgr. Dagmar Toufarová, s ktorou sa následne
vydali k Pražskému hradu. Tu na nich už čakala zástupkyňa luxemburského
veľvyslanectva spolu so sprievodkyňou. Pražský hrad, Malá Strana, Karlov
most a Staromestské námestie tvorili trasu prehliadky, počas ktorej sa
sprievodkyňa sústredila predovšetkým na česko-luxemburské vzťahy a ich
zásah do dejín Českej Republiky.<br>
Počasie prialo a tak sa všetci postupne presunuli až k bráne luxemburského
veľvyslanectva, kde boli popoludní oficiálne prijatí samotnou pani
veľvyslankyňou Michele Pranchere-Tomassini. Po občerstvení v záhradných
priestoroch veľvyslanectva a prevzatí si certifikátov i cien nasledovali
neviazané rozhovory medzi jednotlivými účastníkmi, ich pedagogickým
dozorom a veľvyslankyňou. Vzduchom sa nieslo množstvo informácií o živote
a práci veľvyslankyne, ako aj o silne klesajúcemu záujmu žiakov
o nemecký jazyk. Na záver sa všetci zúčastnení poďakovali za účasť
v súťaži a pekné prijatie na veľvyslanectve. Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme, obzvlášť nášmu žiakovi Ľubošovi Fečkovi, ktorí tam bol
jediným výhercom zo Slovenska a spolu s vedením školy, ako aj s ostatnými
kolegami mu prajeme veľa chuti zúčastniť sa podobných súťaží aj
v budúcom školskom roku. Nepochybne to bol preňho jedinečný zážitok.
Toto malé veľké víťazstvo len dokazuje, že aj žiaci technickej školy
môžu preraziť vo svete jazykov, stačí mať bojovného ducha a chuť
víťaziť.<br>
<strong>Mgr. T. Sejkaničová, koordinátorka žŠR pri SOŠE
v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/26-sose-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/26-sose-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter