Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vďaka milej záložke už viac nezabudneme, kde sme prestali čítať našu obľúbenú knižku

Do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája
školy“
sa naša škola zapája od jeho vzniku. Organizátorom
projektu je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a knižnica Jiřího
Mahena v Brne. V tomto šk. roku prebieha už 8. ročník projektu. Našou
partnerskou školou je ZŠ Ladislava Balleka Šahy. Témou tohtoročného
projektu bol: Tajuplný svet knižných príbehov. Na
vyučovacích hodinách sa žiaci snažili využitím rôznych techník
vymyslieť a vytvoriť záložku do knihy, ktorá by potešila alebo
inšpirovala žiakov našej partnerskej školy. Všetci účastníci zapojili
svoju fantáziu a svoje zručnosti, aby vytvorili pekné ale aj úsmevné
záložky. Snahou žiakov bolo vytvoriť záložky, ktoré budú nielen
funkčné, ale aj nápadité, záložky, ktoré potešia nielen oči, ale
svojím odkazom aj dušu človeka. Najvydarenejšie záložky sme poslali
partnerskej škole a už teraz sa tešíme na ich záložky. Tvorba záložiek
bola oživením a spestrením vyučovacích hodín a čo je
najpodstatnejšie – dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní
čitateľskej gramotnosti žiakov.
Mgr. J. Berezná
Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter