Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Ugande pitná voda nad zlato

<p>Pre väčšinu z nás je pitná voda samozrejmosťou. Jednou z krajín, kde
voda chýba je africká Uganda. žiaci Základnej školy na Konštantínovej
ulici sa aj tento rok zapojili do kampane Týždeň Modrého gombíka a rozhodli
sa pomôcť deťom, ktoré to potrebujú.</p>

<p>Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko
každý rok v máji. Je to už 10 rokov, čo dobrovoľníci na celom Slovensku
ďakujú za finančný príspevok modrým gombíkom – symbolom detstva,
symbolom spájania dvoch rozdielnych svetov, v ktorých však žijú deti
rovnako túžiace po šťastnom detstve, nádeji, budúcnosti. Tento rok sa
niesol pod heslom Roztancujeme celé Slovensko a vytancujme deťom z Ugandy
pitnú vodu.<br>
žiaci 1. stupňa ZŠ vyzdobili svoje triedy, chodby a vstup do školy
plagátmi a vlastnými výkresmi, aby širokej verejnosti priblížili význam
kampane. Pod vedením svojich pedagógov 16. mája pripravili
zábavno-súťažné dopoludnie v telocvični a v priestoroch školského
klubu. Súťažili, kreslili, modelovali a tí najtvorivejší dostali
symbolické náramky. Keďže tohtoročný „gombík“ bol aj o tanci, a to
o tanci v afrických rytmoch, žiaci si spoločne zatancovali špeciálnu
tanečnú choreografiu, ktorú pripravil tanečník a choreograf Jaro Beker.
Pesnička je chytľavá, takže bola radosť pozerať na 170 tancujúcich
žiačikov, pani učiteľky, vychovávateľky (aj vedenie školy) a dievčatá
8. ročníka, ktoré pomáhali nacvičiť tanček. Riaditeľka školy Mgr.
Tatiana Spišáková ďakuje pani Gojdičovej, vychovávateľke ŠKD, ktorá
prijala výzvu a pripravila tento výnimočný deň, ďakuje rodičom, ktorí
zabezpečili pre deti bielo-modré oblečenie a ďakuje aj všetkým pedagógom
za ich pomoc.<br>
Na účet UNICEF vedenie školy vložilo 50,-€ – Stropkovskí žiaci zo
ZŠ Konštantínova africkým žiakom v Ugande.<br>
<strong>ZŠ Konštantínova</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-05/21-uganda-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-05/21-uganda-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-05/21-uganda-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-05/21-uganda-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter