Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V súťaži Vianočná hviezdička úspešní aj naši žiaci

1. decembra 2016 sa v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal
1. ročník speváckej súťaže Vianočná hviezdička, na ktorej našu školu
ZUŠ F. Veselého úspešne reprezentovali žiaci. T. Znojová, T. Martičková
sa umiestnili v brondzovom pásme, A. Jakubčová v striebornom pásme, T.
Korpoňová a T. Vageľová získali ocenenie v zlatom pásme. Vďaka patrí
našim pedagógom za prípravu a to p. uč. Ľ. Jakubčovej, M. Sušinovej,DiS.
art. a korepetítorovi D. Hicovi, Dis. art.. Prajeme im ešte veľa speváckych
úspechov.
M. Sušinová, DiS. art.
Foto: Emil Jakubčo

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter