Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V piatok odovzdávali vysvedčenia

Minulý piatok si školáci prevzali koncoročné vysvedčenia a rozpŕchli
sa na prázdniny. V Základnej škole na Mlynskej ulici patril záver
školského roka slávnostnej akadémii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok
25. júna.

„Pri tejto príležitosti sme ocenili najúspešnejších
žiakov, ktorí v priebehu školského roka úspešne reprezentovali školu
v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Z rúk riaditeľa si
prevzali knihy, diplomy a vecné ceny. Najvýraznejšie úspechy na
celoslovenskej a medzinárodnej úrovni dosiahli naše volejbalistky a letní
biatlonisti a riešitelia dejepisnej olympiády. Priebeh akadémie príjemne
obohatil kultúrny program, ktorý so žiakmi pripravili ich
učitelia,“
uviedol zástupca riaditeľa školy Patrik Alexík.
Záver akadémie patril už tradične rozlúčke s deviatakmi. Pri tejto
príležitosti zazneli krásne slová, padali aj slzy dojatia. Každého
deviataka obdarovali na pamiatku tričkom s logom školy a menami svojich
spolužiakov a triednych učiteľov. Nádhernú atmosféru slávnostnej
akadémie, ktorá sa v takejto podobe konala vôbec po prvýkrát, umocnila aj
prítomnosť rodičov. Deň po tomto podujatí bolo na programe slávnostné
odovzdávanie vysvedčení. Triedni učitelia ich rozdali presne 534 a na
záver zaželali svojim žiakom príjemné prežitie letných prázdnin.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter