Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V MŠ Bokša si uctili starších

<p>Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili vo štvrtok
27.10.2011 deti z MŠ Bokša spolu s učiteľkami krásny a bohatý kultúrny
program pre svojich starých rodičov. Svojím vystúpením rozveselili
srdiečka všetkých prítomných, ktorí sa tu zišli v skutočne hojnom
počte. Detičky sa predviedli s pásmom dojímavých básničiek aj veselých
piesní a tančekov, zahrali rozprávku o koze rohatej. Odmenené za to boli
radostným potleskom, šťastným úsmevom ale aj slzami dojatia spojenými
s vrúcnymi objatiami. Deti následne obdarovali svoje babičky a dedkov
krásnymi vlastnoručne vyrobenými ružičkami a veselým obrázkom
s básničkou: “Ježiš drahý, priateľ milý, zachyť šepot mojich slov.
Dožič , aby dlho žili, žehnaj starých rodičov“
Naše poďakovanie patrí učiteľkám -p. Verbovej a p. Kaščákovej,
kuchárke p. Glinskej, ktoré sa postarali o prípravu programu a pohostenie
v závere vystúpenia. Nesmieme zabudnúť na poďakovanie riaditeľke p.
Klebanovej, ktorá zabezpečila pre všetkých prítomných domáce zákusky a
pečené pirohy. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle!
Kolektív rodičov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter