Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspechy ZŠ Konštantínovej v celoštátnych kolách

Naša žiačka VII.B triedy Alžbeta Rybčáková sa už po
tretíkrát zúčastnila na celoštátnom kole súťaže Liečivé rastliny.
Tento rok sa súťaž konala od 7. do 9. júna vo Vrútkach. V prvý deň
súťaže účastníkov súťaže čakali tvorivé dielne a zasadnutie odbornej
komisie. Na druhý deň ukázali svoje vedomosti v testoch a pri poznávaní
živých liečivých rastlín a určovaní sušených liečiviek a čajov. Po
obede sa zúčastnili na botanickej exkurzii spojenej s odborným výkladom na
Rakšianske rašelinisko. Večer si v tvorivej dielni stavali vtáčie búdky.
V posledný deň súťaže po raňajkách boli slávnostne vyhlásené
výsledky a ocenení víťazi. V kategórii S (starších žiakov) sa Alžbetka
umiestnila na skvelom 4. mieste. Srdečne jej blahoželáme!
V máji sa stal víťazom krajského kola Biologickej olympiády, kategórie E,
v odbornosti zoológia, náš žiak VIII.B triedy, Richard
Čekelský.
Postúpil tak na celoštátne kolo, ktoré sa konalo 12. a
13. júna 2019 v Tatranskej Lomnici. Na celoštátnom kole sa zúčastnili
ôsmi žiaci v odbornosti zoológia, ôsmi v odbornosti botanika a šiesti
v odbornosti geológia. V prvý deň súťaže písali súťažiaci
vedomostný test a určovali prírodniny. Po večeri mali pripravený autobus,
ktorým sa previezli do Liptovského Jána na zaujímavú prehliadku
Stanišovskej jaskyne. Kým sa po návrate unavení chystali na spánok, zasadla
odborná porotak ich testom, zbierkam a správam z pozorovaní prírody. Na
ďalší deň po raňajkách ich čakalo ústne skúšanie spojené
s určovaním a rozoznávaním živých a neživých prírodnín. Po
preskúšaní sa premiestnili do Múzea TANAPu, kde si pozreli film o histórii
Tatier a zaujímavú expozíciu tatranskej prírody. Po obede s napätím
očakávali slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.
S radosťou sme zablahoželali nášmu Rišovi za krásne štvrté miesto,
vybojované v konkurencii najlepších žiakov zaoberajúcich sa zoológiou na
Slovensku.
Mgr. Katarína Vargová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter