Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech ZUŠ F. Veselého na Makovickej strune 2019

Dňa 19. mája 2019 sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka
ľudových piesní MAKOVICKÁ STRUNA, ktorá sa konala v kultúrnom dome
v Hrabovčíku. Súťaže sa zúčastnilo 26 spevákov z okresu Stropkov a
Svidník a môžeme s radosťou povedať, že úroveň jednotlivých
účinkujúcich bola veľmi vysoká o čom svedči aj pomerne dlhá hodnotiaca
práca odbornej poroty.

Organizátormi podujatia boli Regionálna rada ZRUSR, Podduklianske osvetové
stredisko, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, občianske združenie
Krajina, Jamaro a Stropek. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota.
ZUŠ F. Veselého reprezentovali Timea Korpoňová, ktorá sa umiestnila
v zlatom pásme a Marianna Suváková, ktorá si vyspievala strieborné pásmo.
Ako korepetítor v hre na akordeóne úspešne reprezentoval našu školu
talentovaný žiak Dominik Michlik. Vyššie menovaní žiaci sú členmi
Detského folklórneho súboru ZUŠ F. Veselého.
Timea Korpoňová sa predstaví na ústrednej prehliadke Makovickej struny
29. – 30. novembra 2019 v Bardejove a Prešove s doprovodom orchestra J.
Selčana
Ľ. Jakubčová, učitelka ZUŠ Veselého v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter