Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech žiakov zo ZŠ Bukovce na celoštátnom kole

<p>žiaci ZŠ Bukovce sa každoročne zapájajú do súťaže: Liečivé
rastliny, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky v spolupráci s Environmentálnou poradňou Studnička,
Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV a Slovenským národným
múzeom – Prírodovedným múzeom v Bratislave.</p>

<p>Aj v tomto školskom roku absolvovali prvé, vedomostné kolo a druhé
praktické kolo, kde pozorovali a zaznamenávali vývin liečivej rastliny,
v teréne mapovali a zakresľovali ich výskyt. Na základe získaných bodov
do celoštátneho kola postúpilo 6 žiakov v dvoch kategóriách.
V kategórii M (mladší žiaci) súťažili piataci a šiestaci, v kategórii
S (starší žiaci) súťažili siedmaci až deviataci.<br>
Celoštátne kolo sa konalo 13. až 15. júna 2014 v Krupine Tepličkách,
v účelovom zariadení Ministerstva vnútra. Súťaž mala 4 časti –
vedomostný test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových
položiek a poznávanie čajov a sušených liečivých drog. Starší žiaci
samozrejme poznávanie absolvovali v odborných názvoch. Vo večerných
hodinách ich čakalo prekvapenie v podobe chiropterológa, odborníka na
netopierov, s ktorým sa snažili spoznať naše jediné lietajúce cicavce.<br
/>
Potom už všetci netrpezlivo čakali na nedeľné vyhodnotenie. V kategórii M
bola ako <strong>víťazka</strong> vyhodnotená <strong>Dominika
Zajacová.</strong> Neskôr, po oprave výsledkov komisiou celoštátneho kola,
sa z druhého posunul na <strong>prvé miesto</strong> aj <strong>Samuel
Smetanka.</strong> Tretie miesto získala aj ich spolužiačka <strong>Daniela
Kocáková.</strong> Úspešným riešiteľom sa stal <strong>Marek
Smetanka,</strong> ktorý obsadil 9. miesto.<br>
Aj v kategórii S sme tiež zabodovali. 3. miesto získala <strong>Tímea
Gojdičová.</strong> Úspešnou riešiteľkou sa stala <strong>Monika
Janočková,</strong> ktorá obsadila 8. miesto.<br>
Sme veľmi radi, že naši žiaci svoju zodpovednú a v niektorých prípadoch
aj dlhoročnú prípravu na súťaže dokázali zužitkovať a výborne
reprezentovať nielen seba, našu školu, ale aj okres. Všetkým víťazom
srdečne blahoželáme.<br>
<strong>Ing. Blanka Kačurová</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=“D. Zajacová prvá zľava, S. Smetanka“
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-liecivky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-liecivky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“T. Gojdičová prvá sprava“
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-liecivky-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-liecivky-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-liecivky-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-liecivky-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter