Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech angličtinárov zo ZŠ Konštantínova

Dňa 13. februára 2019 sa na ZŠ Bajkalská v Prešove konalo krajské
kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci
postupujúci z okresného kola, v ktorom sa umiestnili na 1. miestach vo
svojich kategóriách – Sebastián Luberda (kategória 1A), Mária
Smetanková (kategória 1B). Žiačka Claudia Amy Cichá (kategória 1C)
postúpila na krajské kolo priamo. Súťaž pozostávala z dvoch častí –
písomnej (gramatika, slovná zásoba, čítanie a počúvanie s porozumením)
a ústnej (voľný rozhovor, práca s obrázkom). V celkovom hodnotení sa
v konkurencii súťažiacich z celého Prešovského kraja Sebastián Luberda
umiestnil na 1. mieste, Mária Smetanková na 3. mieste a Claudia Amy Cichá
na 5. mieste. Všetci traja žiaci ukážkovo reprezentovali našu školu, za
čo im patrí veľká gratulácia a poďakovanie. Sebastiánovi zároveň
prajeme veľa šťastia na celoštátnom kole, ktoré bude prebiehať v marci
v Bratislave.
Mgr. A. Zápotocká

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter