Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Usilovní žiaci

<p>Problematika ochrany životného prostredia a separácia odpadu je dnes
veľmi aktuálna. To si uvedomili aj žiaci zo ZŠ Mlynská v Stropkove, ktorí
sa zapojili do jesenného zberu odpadového papiera. Zber papiera pre nich
zorganizovalo školské stredisko záujmovej činnosti. žiaci v priebehu
jedného dňa nazbierali viac ako 7000 kg papiera čím ušetrili asi 28 m3
drevnej hmoty.
Najúspešnejší jednotlivci: 1. – 4. ročník: Samuel Zápotocký
3. A – 533 kg, Martin Goc 4. B – 278 kg, Elena Bujdošová 2. A –
224 kg
Najviac papiera nazbierali žiaci v 4. B triede – 852 kg.
5.- 9. ročník: 1. Michal Jancura 5. A – 360 kg, 2. Ľubomír Kavka
9. C – 258 kg, 3. Viola Ternová 5. A – 194 kg
Najusilovnejšou triedou na 2. stupni bola 6. C trieda. žiaci nazbierali
422 kg papiera.
Zvíťazili všetci, ktorí sa zapojili do zberu a pochopili význam
zorganizovania tejto akcie. Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli svojim deťom pri
zbere papiera a vštepujú im lásku k prírode a ochrane životného
prostredia. Najlepší jednotlivci budú odmenení vecnými cenami a
diplomami.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter