<p>Problematika ochrany životného prostredia a separácia odpadu je dnes
veľmi aktuálna. To si uvedomili aj žiaci zo ZŠ Mlynská v Stropkove, ktorí
sa zapojili do jesenného zberu odpadového papiera. Zber papiera pre nich
zorganizovalo školské stredisko záujmovej činnosti. žiaci v priebehu
jedného dňa nazbierali viac ako 7000 kg papiera čím ušetrili asi 28 m3
drevnej hmoty.
Najúspešnejší jednotlivci: 1. – 4. ročník: Samuel Zápotocký
3. A – 533 kg, Martin Goc 4. B – 278 kg, Elena Bujdošová 2. A –
224 kg
Najviac papiera nazbierali žiaci v 4. B triede – 852 kg.
5.- 9. ročník: 1. Michal Jancura 5. A – 360 kg, 2. Ľubomír Kavka
9. C – 258 kg, 3. Viola Ternová 5. A – 194 kg
Najusilovnejšou triedou na 2. stupni bola 6. C trieda. žiaci nazbierali
422 kg papiera.
Zvíťazili všetci, ktorí sa zapojili do zberu a pochopili význam
zorganizovania tejto akcie. Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli svojim deťom pri
zbere papiera a vštepujú im lásku k prírode a ochrane životného
prostredia. Najlepší jednotlivci budú odmenení vecnými cenami a
diplomami.
Alžbeta Gojdičová

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter