Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Umenie zbližuje ľudí

V dňoch 31. mája a 1. júna 2008 ZUŠ F. Veselého v Stropkove
zorganizovala dvojdňový zájazd pre žiakov hudobného odboru. Vedenie
Państwowej Szkoly Muzycznej v Bilgoraji z príležitosti jubilejného
25. roku svojej existencie pripravilo koncert „Poznajme sa cez hudbu“,
v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ F. Veselého v Stropkove s dvojhodinovým
programom.

V koncerte zazneli aj poľsko-slovenské akordeónové a klavírne duetá.
Vystúpenie žiakov stropkovskej ZUŠ F. Veselého vyvolalo nadšenie
u publika. Poľskej televízii poskytovali naši žiaci individuálne
rozhovory. Svoje dojmy po koncerte vyjadril aj Michal Dec, starosta Mestského
úradu v Bilgoraji: „Každá hudba je pekná, zvlášť keď ju interpretujú
deti a mládež“
Pozvanie žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy F. Veselého
v Stropkove prijali 12. júna aj žiaci bilgorajskej Państwowej Szkoly
Muzicznej z Bilgoraja. Naplnili tak hlavné body dohody o družobnom styku
medzi mestami Stropkov a Bilgoraj. V divadelnej sále sa pri tejto
príležitosti uskutočnil koncert. Už úvodné tóny predznamenali, že pôjde
o nevšedný zážitok. Po bilgorajskej ľudovej piesni v podaní školského
zboru pod vedením pána dirigenta Andrzeja Czernika nasledovali sólové
výstupy v hre na klavír, flautu, klarinet a husle. Jednotliví účinkujúci
zaujali nielen výberom skladieb, ale tiež majstrovským ovládaním svojho
hudobného nástroja. Vynikajúcu atmosféru koncertu umocnilo vystúpenie
slovensko-poľského akordeónového dua, Štefan Perát a Erik Urbaś, ktorí
zahrali spoločnú skladbu Uspávanka od R. Paulsa, Daniel Tarbaj a Erik Urbaś
zahrali kazačok. Žiakov na vystúpenie pripravovali učitelia Mgr. L. Bangová
a Jaroslaw Kloc. Spoločným vystúpením sa prezentovali tiež žiaci
klavírneho oddelenia v štvorručnej hre na klavíri – Piotr Dudko a
Dominika Dvorčáková z triedy p. uč. Marie Jasińskej – Zań a p. uč. D.
Staškovej, ľudovou piesňou Tancuj, tancuj, vykrúcaj…, a Martina Fraczek so
Simonou Perátovou skladbou Die Alpnerin (primo) od H. Wenzela z triedy p. uč.
Tatiany Kucharukovej a Mgr. N. Čepovej.
V ďalšej časti koncertu zaujalo divákov vystúpenie výborných
akordeonistov Erika Urbaśa a Sebastiana Urbaśa. Svoj talent dokazovali mladí
umelci v hre na husle, flautu, klarinet, violončelo, xylofón, trúbku a
saxofón. Vystúpenie mladých poľských umelcov, ich výkony boli spestrením
kultúrneho života žiakov ZUŠ F. Veselého a všetkých ostatných
zúčastnených. V závere koncertu sa všetkým prítomným poďakovala
riaditeľka hudobnej školy z Bilgoraja pani Anna Rabiej a vyslovila želanie,
aby sa žiaci obidvoch škôl navštevovali pravidelne a takýmto spôsobom
obohacovali svoj umelecký život. V závere svojho pobytu mali možnosť naši
hostia spoznávať kultúru a históriu nášho regiónu. Naše poďakovanie
patrí vedeniu mesta Stropkov a vedúcemu odboru školstva a kultúry Mgr. Ľ.
Spišákovi a jeho zamestnancom za nezištnú pomoc pri organizácii koncertu
i samotnej návštevy mladých umelcov.
-zuš-

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter