Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ľudovít Štúr

<p><em>„Človek bez svedomia je koža biedna daromná,</em><br>
<em>národ bez vedomosti historickej o osobe a predkoch svojich je hromádka
koží otrockých.“</em><br>
Veľká pravda vyslovená veľkým človekom – Ľudovítom Štúrom.<br>
Aj žiaci našej ZŠ si v uplynulých dňoch pripomenuli 200. výročie jeho
narodenia nielen v rámci projektového vyučovania, ale aj v dramatizovanom
literárnom pásme s názvom Ľudovít Štúr. Štyria herci z Divadla Juraja
Benčíka, známeho slovenského míma, herca a pedagóga, nám netradičným
spôsobom priblížili tohto významného jazykovedca, básnika, politika,
pedagóga a novinára, ktorý sa zaslúžil o to, že dnes môžeme hovoriť
jazykom slovenským, nie maďarským, či nemeckým. žiaci si tak mohli
rozšíriť svoje vedomosti z učiva, dozvedieť sa aj niečo nové.<br>
Na obhajobu Ľ. Štúra, ktorému niektorí vždy vytýkajú ypsilon, treba
poznamenať, že nebol to on, kto ho zaviedol. Jeho používanie totiž navrhol
až Martin Hattala v roku 1852 a k jeho ustáleniu prispel v roku 1902 Samo
Czambel.<br>
<strong>Mgr. Marta Štofirová, ZŠ Konštantínova</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-stur-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-stur-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter