Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úcta k starším

„Človek je krásny nie len vtedy, keď má rázny
krok.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi.“
Dňa 12. októbra sa žiaci a pedagógovia Základnej
umeleckej školy Františka Veselého vybrali s kyticou krásnych kvetín
pozdraviť seniorov Nového domova a tak im vzdať úctu a potešiť ich srdcia
krásnou hudbou i slovom. Je to neopísateľne krásny pocit vidieť ako
výkony našich malých umelcov rozžiarili oči starých ľudí a potešili ich
srdcia. Sme vďační, že sme s nimi mohli stráviť krásne slnečné
popoludnie. Tým seniorom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli
zúčastniť koncertu, sme kvety a milé slovo zaniesli až do izby. Bol to pre
nás všetkých deň tých najsilnejších pocitov. Pocitov lásky, obdivu a
vďaky.
Michaela Sušinová DiS.art., ZUŠ F. Veselého

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter