Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úcta k starším na Gymnáziu v Stropkove

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-11.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Hovorí sa:
<strong><em>„Zíde z očí, zíde z mysle.“</em></strong> No nie vždy a
nie všade je tomu tak. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
zorganizovalo vedenie Gymnázia v Stropkove s pedagogickým kolektívom už po
druhýkrát stretnutie bývalých vyučujúcich i ostatných zamestnancov
školy s tými terajšími.</p>

<p>Nás, bývalých zamestnancov školy príjemne potešilo, že takéto
stretnutia začínajú byť tradíciou. Pocit, že Vaši kolegovia na Vás
nezabudli, vážia si Vašu prácu a stoja o stretnutie s Vami príjemne hreje
srdce každého seniora. Spomínané stretnutie sa uskutočnilo 21.októbra
2015, v zborovni stropkovského gymnázia. žiaľ, nie všetkým pozvaným
dovolil ich zdravotný stav či iné osobné dôvody zúčastniť sa tejto
akcie. Po privítaní a úvodnom príhovore riaditeľa školy, Ing. Slavomíra
Cichého nasledoval kultúrny program, v ktorom študenti gymnázia
prezentovali svoj talent z oblasti umenia. Slovo dostali aj pozvaní hostia. Vo
svojich spomienkach sa vracali k začiatkom pôsobenia v učiteľských
službách. Nechýbali úsmevné príhody z čias pedagogickej činnosti, ale
aj informácie o súčasnosti. Bolo zaujímavé prezrieť si fotografie spred
niekoľkých desiatkov rokov a zaspomínať si na krásne chvíle za katedrou
i na podujatia organizované mimo školy. Po bohatom občerstvení pokračovala
nie menej zaujímavá diskusia. V skupinách, kde sa stretli tiež bývalí
študenti – dnes vyučujúci na škole so svojimi bývalými profesormi,
nechýbali porovnania, pozitíva, ale aj negatíva súčasného školstva. A aj
keď čas pokročil, akosi sa nechcelo odísť. Každý z nás opäť nasiakol
tou školskou atmosférou a problémami, ktoré nás desiatky rokov sprevádzali
pri vykonávaní tohto krásneho povolania. Teší nás, že máme dôstojných
nástupcov za katedrou, že škola nestráca na svojom kredite. Nuž vďaka,
kolegovia, za krásne strávené popoludnie i večer. Pamätný list
s fotografiou zúčastnených, ktorý sme si pri odchode prevzali z rúk
riaditeľa školy, nám bude dlho pripomínať toto príjemné stretnutie
s Vami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o prípravu a priebeh tohto podujatia. želáme vedeniu školy i celému
kolektívu pevné zdravie a veľa pedagogického elánu, tvorivosti, úspechov a
radosti zo študentov. Ste pre nich jasným príkladom, že o úcte nie iba
rozprávate, vyžadujete ju od svojich žiakov, ale aj Vy si viete uctiť
svojich starších kolegov.<br>
<strong>Zo srdca ďakujeme!</strong><br>
<strong>bývalí pracovníci Gymnázia v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-gymnazium-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter