Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Učíme sa tkaniu

<p>Vŕť sa, kolovrátok vŕť“, je názov
prebiehajúceho projektu v Domove sociálnych služieb – Dom detí Božieho
milosrdenstva, n.o. Stropkov.
V rámci realizácie projektu sa klienti DSS počas pracovnej terapie učia
v remeselnej dielni základnej príprave na tkáčskom stave, tkaniu na
tkáčskych rámikoch, pripravujú si materiál na tkanie a učia sa základným
technikám tkania. Remeselná dielňa je vybavená krosnami na ktorých klienti
pod vedením vychovávateliek tkajú jednoduché koberčeky, ktoré si bude
môcť široká verejnosť zakúpiť na stropkovských vianočných trhoch.
žiarivé oči našich klientov, spokojnosť a radosť na ich tvárach nás
uisťujú v tom, že táto pracovná terapia má opodstatnenie a je prínosom
pre samotné postihnuté deti. Vidieť svoje výtvory, je pre nich veľmi
motivačné a prináša im to veľkú radosť. Každé z našich deti niečo
vie, niečo ovláda, a v každom z nich sa dá prebudiť záujem o niečo
zmysluplné, čo sa snažíme aj prostredníctvom tkáčskeho remesla.
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter