Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Týždeň aktívnej angličtiny

Každý rok nám naša škola pripravuje týždeň aktívnej angličtiny. Ten
spočíva v tom, že celý týždeň máme posilnené hodiny anglického jazyka
a vyučuje nás anglický lektor. Tento rok k nám prišiel učiteľ Mark Hurst
a hodiny zábavy sa mohli začať.

Od pondelka do piatku nás naučil mnohým veciam. Hneď v pondelok sme
dostali jazykolam, ktorý sme sa mali do piatku buď naučiť naspamäť, alebo
rýchlo prečítať. Celý týždeň prebiehal formou hier, plnení rôznych
úloh, projektov – „My restaurant“, „My country.“ Jednou
z ďalších úloh, ktoré stoja za zmienku, bolo hádanie rôznych vecí
z viacerých kategórií, hádanie významu alebo funkcie. Lektor nás naučil
hrať hry, ktoré sa hrajú v jeho krajine. Hra „I like you“ patrila medzi
najzábavnejšie. Na oplátku sme ho učili aj my po slovensky. Posledný deň,
piatok, vyhodnotili spomínaný jazykolam. Prišiel k nám pán riaditeľ Mgr.
Róbert Jankanič, ktorý nám zablahoželal k úspešnému ukončeniu
aktívneho týždňa. Mark Hurst nám vystavil certifikáty o jeho absolvovaní
a odovzdal aj diplomy za zvládnutie jazykolamu.
Týždeň nám dal nesmierne veľa, anglický jazyk sme si formou zábavy
zlepšili, tešíme sa na ďalší týždeň aktívnej angličtiny v budúcom
školskom roku.
Žiačky 8.B triedy, ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter