Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Týždeň aktívnej angličtiny na ZŠ Konštantínova v Stropkove

<p>Počas minulého týždňa zažilo 32 našich žiakov vďaka upravenému
rozvrhu hodín „pravú angličtinu“. Intenzívny kurz pod vedením
amerického lektora Noaha Krausa im poriadne rozuzlil jazyky.</p>

<p>Keďže Noah neovláda slovenčinu, žiaci boli nútení komunikovať
v angličtine a to ich viedlo k tomu, aby zo seba vydolovali všetky
slovíčka a informácie, ktoré sa doteraz naučili. Svoje komunikačné
zručnosti si cibrili vyslovene zábavnou formou – počas kurzu hrali hry,
robili rôzne aktivity, dialógy, ktoré im umožnili hovoriť bez strachu
z gramatických chýb či stresu zo zlej známky. Ich pondelkové obavy sa
rozplynuli veľmi rýchlo a neskôr, keď z nich počiatočný strach opadol,
si začali kurz užívať. Určite k tomu prispel svojím kamarátskym a
pozitívnym prístupom Noah, ktorého cieľom, ako sám povedal, bolo ukázať
žiakom to, čo vedia a nie to, čo nevedia. žiaci zistili, že učiť sa
angličtinu nemusí byť nuda, že to naozaj má zmysel, keď niečo vedia a
utvrdili sa v myšlienke, že ak v budúcnosti budú chcieť vycestovať do
sveta, musia na sebe ešte pracovať.<br>
Cieľom kurzu bolo rozrozprávať žiakov a dokázať im, že aj napriek tomu,
že nie sú z anglicky hovoriacej krajiny, angličtina môže byť ich
obľúbeným jazykom a dokážu prekonať rôzne prekážky.<br>
Keďže Týždeň aktívnej angličtiny má na našej škole dlhoročnú
tradíciu, veríme, že v budúcom školskom roku v nej budeme pokračovať
ďalej. A dovtedy, milí žiaci, čítajte, počúvajte, rozprávajte, buďte
s angličtinou v kontakte čo najviac a o rok možno opäť prostredníctvom
takéhoto netradičného vyučovania.<br>
<strong>ZŠ Konštantínova</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/10-anglictina-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/10-anglictina-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter